Den otevřených dveří

Den otevřených dvěří proběhne  v úterý 16.2.2016 v době od 9:00 do 14:00hod.

Zveme všechny:

  • Kdo měli nebo mají ve své blízkosti osobu závislou na alkoholu, jiných návykových látkách nebo hazardu a chtějí vědět více o možnostech ambulantní pomoci sobě či osobám závislým.
  • Kdo si sami uvědomují, že jim návykové látky, hazard či jiná závislost komplikuje život a chtějí svou situaci ve spolupráci s odborníky řešit.
  • Kteří přichází v rámci své profese do kontaktu s lidmi závislými na návykových látkách nebo procesech a hledají informace a zdravotnickou instituci, kam mohou tyto osoby doporučovat.

Co Vás čeká?:

  • Prohlídka prostor Adiktologické ambulance.
  • Informace o službách ambulance, náplni práce adiktologa.
  • Informace o možnostech a podmínkách spolupráce.