Dr. Bolková hostem České televize k problematice hazardu

V rámci předvolební debaty kandidátů Olomouckého kraje byla ambulance požádána o reportáž na téma hazard. Česká televize natáčela krátký rozhovor s MUDr. PhDr. Janou Bolkovou. Považujeme za důležité zdůraznit, že patologické hráčství je onemocnění, které zůstává často poměrně dlouho skryté. Mnohdy se vyvíjí plíživě a dlouhodobě (jsou však známy případy, kdy bychom mohli hovořit o vytvoření závislosti na hazardu řádově v několika měsících). ….Týká se nejen automatů, ale i např. kurzového sázení, atd.

Ze zkušeností z praxe má „gamblerství“ negativní dopad na finanční, rodinnou i pracovní oblast člověka. Pokud patříte mezi ty, kdo utrácí stále více a více peněz v oblasti hazardu a máte tendenci o tom svým blízkým lhát, doporučujeme vyhledat zavčas odbornou pomoc.  Nabízíme pomoc hráčům a jejich rodinám prostřednictvím individuálních a rodinných setkání, také účast v terapeutické skupině.

Na záznam se můžete podívat zde (cca 24. minuta).

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/216411033330926-predvolebni-debata-olomoucky-kraj/