Podpora pro osoby blízké závislých

Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc nově otevírá podpůrnou skupinu pro blízké osoby závislých.

Řešíte nadměrné pití alkoholu,  užívání jiných návykových látek či hazard u někoho Vám blízkého?

Navštivte naši Ambulanci a zapojte se do skupiny rodičů a blízkých osob, kteří pod vedením zkušené psycholožky hledají odpovědi na své otázky a podporu v náročné životní situaci.

Bližší informace naleznete v letáčku v příloze.