Účast Adiktologické ambulance na Veletrhu sociálních a souvisejících služeb

Pracovnice Ambulance se aktivně zúčastnily 2. ročníku Veletrhu sociálních a souvisejících služeb konaném na Horním náměstí v Olomouci dne 18.5. 2018.

Návštěvníkům Veletrhu nabízely letáky vztahující se k problematice závislosti, poskytovaly informace o možnosti využití adiktologických služeb a kolemjdoucím zájemcům z řad kuřáků cigaret měřily hladinu oxidu uhelnatého v dechu.