Informace o proběhlé vzdělávací akci

Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí Olomouc ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc a Českou lékařkou komorou uspořádala dne 13.11.2018 přednáškový a diskusní  večer pro praktické lékaře, psychiatry a další zájemce o adiktologickou problematiku s názvem ZÁVISLOST = NEMOC. Umíme ji léčit?
Vzdělávací akce byla uspořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a byla ohodnocena třemi kreditními body. Akce proběhla v krásných prostorách reprezentativního sálu Vojenské nemocnice Olomouc.
Program přednáškového a diskusního večera tvořily tyto příspěvky:
  • Zvýšení compliance v léčbě závislých pacientů pomocí edukačních materiálů (MUDr. PhDr. Jana Bolková)
  • Léčba závislostí v Adiktologické ambulanci prevence a léčby závislostí, Olomouc – praktické postupy (Bc. Ivana Petrlová)
  • Někdy i Detox stačí – význam krátkodobé léčby závislých pacientů a následné doléčování (prim. MUDr. Zdeněk Faldyna)
  • Zkušenosti adiktologů z ambulantní praxe – dopady „nemoci“ na život pacientů (PhDr. Monika Kovalčíková, PhDr. Eva Maierová, PhD.)

V průběhu večera shlédli účastníci krátký film Závislosti, který vznikl podle námětu MUDr. PhDr. J. Bolkové pod vedením režiséra G.Hvastji.

Mezi hosty nechyběly vážené osoby z řad pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajského úřadu Olomouckého kraje, zástupci Statutárního města Olomouc, a zdravotních pojišťoven. Speciálním hostem a zároveň patronem edukačních brožurek vytvořených pracovnicemi Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí byl osobně přítomný herec Michal Dlouhý.
Akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně.
Všem hostům, účastníkům i podporovatelům tímto ještě jednou děkujeme za účast i spolupráci. Zvláštní dík patří sponzorům akce, kterými byli: Vápenka Vitoul, farma Doubravský Dvůr, Česká pojišťovna, Portál.
tým pracovnic Adiktologické ambulance