Klub abstinentů

Od ledna 2019 zakládá Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí Abstinenční klub pro dlouhodobě abstinující pacienty, kteří dříve navštěvovali terapeutickou skupinu pro látkové závislosti, tedy závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách.

Cílem klubu je setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů, kteří již absolvovali léčbu i doléčování, ale chtějí se i nadále setkávat a pracovat nejen na své abstinenci za terapeutické podpory týmu Adiktologické ambulance.

První setkání proběhne ve čtvrtek, 31.1.2019 v čase od 15:30 do 16:30 hodin v prostorách Adiktologické ambulance.

Frekvence setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů bude 1x měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 – konkrétní termín Abstinenčního klubu naleznete zde na webových stránkách, v záložce Kalendář.