Příspěvek Dr. Bolkové na odborné konferenci pro psychiatry

Ve dnech 28.-29.11. se v Olomouci konala odborná XVI. konference psychiatrů, Psychiatrie pro praxi. Na této konferenci vystoupila i za naší ambulanci Dr. Bolková s aktuálním sdělením s názvem Ambulantní podpůrná léčba závislostí.