Aktuální informace k provoz u Adiktologické ambulance

Od 14.4.2020 ambulance začala znovu poskytovat individuální konzultace pro klienty a zájemce o adiktologické služby. Před vstupem do ambulance jsou k dispozici návleky na boty a dezinfekce rukou.

Skupinové terapie budou obnoveny v průběhu měsíce května. Sudá terapeutická skupina doléčování látkových závislostí poprvé po delší odmlce proběhne dne 12.5.2020 v čase od 15,30 do 17,00hod. Lichá terapeutická skupina doléčování závislostí bude opět probíhat s frekvencí 1x za 14 dní od 19.5.2020 v čase od 15,30 do 17,00hod. Terapeutická skupina pro osoby blízké se bude konat dne 20.5. v čase od 17,00 do 18,30hod.

Žádáme všechny klienty i zájemce o adiktologické služby o respektování těchto několika pravidel prevence šíření nemoci COVID-19:

  • Individuální konzultace proběhnou pouze tehdy, budou-li klienti/zájemci/návštěvníci ambulance bez známek respiračního onemocnění,
  • návštěvníci ambulance musí dodržovat obecně závazná pravidla (vydaná Vládou ČR) platná pro pohyb osob,
  • konzultace probíhají až do odvolání za použití roušek ze strany pracovnic ambulance i klientů/zájemců.

Telefonní čísla do ambulance:

774 425 001 PhDr. Monika Kovalčíková (k dispozici v pondělí, úterý, středu a čtvrtek)

720 677 056 Mgr. Ivana Petrlová (k dispozici v pondělí až v pátek)

Email: zavislostiolomouc@gmail.com

Děkujeme za spolupráci a pochopení a omlouváme se za případné komplikace,

tým Adiktologické ambulance