Monika Kovalčíková

V oblasti práce s lidmi se pohybuji více než 20 let. Problematika závislosti mne zaujala už v době mých studií na Ostravské univerzitě, kde jsem v rámci praxe absolvovala souvislou stáž v tehdy Psychiatrické léčebně Opava na oddělení č. 8. S lidmi závislými na ilegálních návykových látkách a hazardu jsem se pak nějakou dobu setkávala v rámci svého dobrovolnického působení v Kontaktním centru pro drogově závislé v Ostravě. V průběhu dalších let jsem se vždy alespoň nějak okrajově dotýkala oblasti závislostí. 15 let jsem pracovala s dětmi, jejich rodiči, příbuznými a náhradními rodinami v Dětském centru Domeček p.o. v Ostravě-Zábřehu jako sociální pracovnice, zdravotně-sociální pracovnice, a na přechodnou dobu také jako speciální pedagog. 5 let jsem působila jako externí konzultantka v DONA CENTRU Ostrava, později Intervenčním centru v Ostravě, kde jsem poradensky pracovala s obětmi domácího násilí. V květnu 2011 jsem se vrátila k cílové skupině závislých a spoluzávislých osob, a to tím, že jsem nastoupila do neziskové organizace Modrý kříž v České republice, Poradny Ostrava, kde pracuji na zkrácený úvazek stále jako vedoucí Poradny, sociální pracovník a adiktolog. Ráda jsem přijala nabídku stát se zaměstnankyní Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí v Olomouci, protože nápad otevřít ambulanci, která je podle mého názoru v této podobě ojedinělá, mne velmi nadchnul. Budu ráda, když se nám společné dílo bude dařit a Vy jako náš klient/ka budete spokojen/a.