PhDr. Monika Kovalčíková

Profese:

– adiktolog (2013)

– sociální pracovnice (PhDr., 2010)

– zdravotně – sociální pracovnice (2006)

– speciální pedagog (1998)

– profesionální poradce (1995)

Funkce a zaměření v ambulanci:

– adiktolog, zástupce vedoucí ambulance

– skupinová terapie pro látkové i nelátkové závislosti

– individuální/párová/rodinná adiktologická terapie

Motto:

„Život je šance – využij ji.
Život je krása – obdivuj ji.
Život je blaženost – užívej ji.
Život je sen – uskutečni ho.
Život je výzva – přijmi ji.
Život je povinnost – naplň ji.
Život je hra – hrej ji.
Život je bohatství – ochraňuj ho.
Život je láska – potěš se s ní.
Život je záhada – pronikni jí.
Život je slib – splň ho.
Život je smutek – překonej ho.
Život je hymna – zpívej ji.
Život je boj – přijmi ho.
Život je štěstí – zasluž si ho.
Život je život – žij ho.“

Matka Tereza