Eva Maierová

Oblasti prevence se věnuji již od střední školy, kde jsem působila jako peer pracovník v primární prevenci. Byl to i jeden z důvodů, proč vystudovat obor psychologie a věnovat se tématu závislostí v praxi. Od roku 2006 jsem byla dobrovolníkem ve Společnosti Podané ruce o.p.s., v Kontaktním centru Olomouc. Poté jsem přijala pozici terénního pracovníka v Terénním programu Olomouc pro aktivní uživatele drog. Od roku 2010 do roku 2014 jsem pracovala jako psycholožka v Ambulanci adiktologie pro uživatele nealkoholových drog a hazardní hráče. V roce 2013 jsem získala kvalifikaci adiktolog. Současně působím i na Katedře psychologie, Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuji. Tématu adiktologie se věnuji výzkumně a publikačně. Zajímám se o primární prevenci (primárně preventivní metody, implementace zahraničních metod na české prostředí). Dále se věnuji ambulantní péči pro uživatele látkových, nelátkových závislostí a pro osoby blízké ohrožené návykovým chováním. Aktivně spolupracuji s Klinikou adiktologie v Praze.