PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

Profese:

– odborný asistent (postgraduální studium klinická psychologie, Ph.D., 2014)

– adiktolog (2013)

– psycholog (PhDr., 2010)

 

Funkce a zaměření v ambulanci:

– adiktolog,

– skupinová terapie pro osoby blízké

– individuální/párová/rodinná adiktologická terapie

Motto:

„Nikdo neobjeví nové obzory, dokud se nesmíří s faktem, že musí nejprve ztratit z dohledu své pobřeží.“

André Gide