Jana Bolková

V roce 2007 jsem absolvovala jednooborové magisterské studium Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem téhož roku získala titul doktor filosofie v oboru Psychologie.
V roce 2010 jsem ukončila studium Všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci jako doktorka medicíny. V roce 2015 jsem získala atestaci v oboru Všeobecné praktické lékařství pro dospělé.
Můj profesní život významně ovlivnila odborná praxe na Středisku sekundární prevence a léčby závislostí Vojenské nemocnice v Olomouci. Kontakt se závislými lidmi mě po lidské i profesionální stránce natolik zaujal, že jsem se rozhodla v něm pokračovat i po absolvování povinné stáže. V lednu 2011 jsem ve spolupráci s „detoxem“ založila svépomocnou skupinu závislých pacientů, která funguje dodnes. Významnost působení této skupiny vidím především v základní lidské potřebě někam patřit a cítit se užitečným. Klienti/ pacienti jsou sami pro sebe přínosem díky vzájemnému pochopení, toleranci a schopnosti sdílet podobné problémy. Přítomnost odborného pracovníka zvyšuje pravděpodobnost zachycení varovných signálů a snižuje rizika relapsů/ porušení abstinence.
Dlouhodobá schopnost abstinence pacientů, jejich motivace a odhodlání mě přesvědčily o tom, že tato práce má smysl. V roce 2013 jsem absolvovala dvouletý kvalifikovaný kurz adiktolog na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2014 jsem pak adiktologické vzdělání doplnila o speciální certifikované kurzy pro adiktology pro získání zvláštní odborné způsobilosti. V současné době se dále kontinuálně vzdělávám v tomto oboru.
Ambulantní adiktologické služby vnímám jako nepostradatelný krok na cestě k ne-závislosti. Možnost ovlivnit široké spektrum klientů a nabídnout komplexní a profesionální péči na základě bio-psycho- sociálního modelu je pro mě výzvou. Jsem pevně přesvědčena, že každý závislý člověk s odbornou pomocí může získat nad závislostí převahu. A toto je smyslem a cílem naší společné práce.