Naše služby

Konkrétně Vám nabízíme tyto služby:

  • Ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, tabáku, jiných návykových látkách, hazardu, internetu, online hrách, počítačových hrách či nakupování (blíže viz kapitola Cílová skupina)
  • Poradenství a podporu po absolvované ústavní či komunitní léčbě, tzv. doléčování
  • Skupinovou terapii pro uživatele návykových látek
  • Skupinovou terapii pro osoby závislé na hazardu
  • Poradenství pro osoby ohrožené závislostí
  • Poradenství pro příbuzné a blízké osoby závislých
  • Skupinovou terapii pro rodiče a blízké závislých osob, leták ke stažení zde
  • Abstinenční klub

Naše spolupráce může být krátkodobá (např. se může jednat jen o několik setkání) nebo dlouhodobá, pravidelná nebo nárazová, individuální, párová nebo skupinová (pro skupinu maximálně 9 osob).

Vše bude vycházet z Vašich cílů, plánů, potřeb a našich možností. Nabízíme rovněž možnost adiktologické rodinné terapie, která je velmi důležitou, leč často opomíjenou oblastí léčby závislosti.