Spolupráce

Abychom minimalizovaly obavy spojené s Vaší první návštěvou v ambulanci, zkusíme velmi stručně popsat, co Vás čeká na počátku případné spolupráce:

Je nezbytné objednat se předem (nejlépe telefonicky v průběhu provozní doby ambulance na telefonním čísle 774 425 001 či emailem zavislostiolomouc@seznam.cz) na konkrétní den a hodinu, aby nedošlo k tomu, že přijdete a budete muset dlouho čekat nebo se Vám daný den nebudeme moci z časových důvodů vůbec věnovat.

V průběhu konzultací telefon nebereme. Pokud zjistíme zmeškaný hovor, zavoláme na dané telefonní číslo zpátky hned, když budeme moci.

Podle toho, do které kategorie zájemce o naše služby patříte (osoba závislá či potencionálně závislá nebo osoba blízká) se pak odvíjí podmínky započetí naší spolupráce, které velmi stručně popisujeme v následujícím textu.

První setkání slouží především ke vzájemnému seznámení se a prozkoumání toho, co potřebujete, s čím přicházíte, a co Vám můžeme nabídnout. I my máme své limity, může se tedy stát, že dojdeme k závěru, že na danou problematiku naše profesní schopnosti či provozní možnosti nestačí (např. v případě rozvíjejícího se závažného duševního onemocnění vyžadujícího okamžitou hospitalizaci, nebo v případě, že nebudete patřit do cílové skupiny osob, se kterými pracujeme, nebo budete mít pro nás zakázku, kterou nebudeme moci akceptovat). V takových případech se Vám alespoň budeme snažit předat kontakty na jiná zařízení specializující se na konkrétní oblast.
Pokud Vám budou navržené možnosti spolupráce vyhovovat, domluvíme se na dalším průběhu docházení (např. frekvenci docházení, počtu sezení, době docházení).

Na první setkání, stejně jako na všechna další, si vyčleňte 45 minut času. Snažte se být maximálně dochvilní. Přijďte ve střízlivém (neintoxikovaném) stavu, aby komunikace byla možná a měla smysl. Nebudete-li moci přijít, dejte nám dopředu vědět (můžete poslat SMS, email či zatelefonovat), protože my s Vámi budeme počítat a budeme na Vás čekat. Když se objeví komplikace na naší straně (např. nemoc, nečekaná situace v ambulanci), pokusíme se Vám dát vědět v případě, že na Vás budeme mít nějaký kontakt.

Základní podmínky spolupráce:

 • věk klienta nad 18 let
 • objednat si termín osobní konzultace telefonicky, emailem nebo osobně. Nezbytnost přinést na první osobní konzultaci sebou doporučení psychiatra (týká se klientů z řad osob závislých či potencionálně závislých na návykových látkách či hazardu, kteří jsou pojištěnci smluvních zdravotních pojišťoven a chtějí, aby jim byly poskytované adiktologické služby hrazeny z jejich zdravotního pojištění)
 • možnost zrušit domluvenou konzultaci nejpozději 2 hodiny předem
 • dochvilnost
 • dobrovolnost
 • aktuální střízlivý (neintoxikovaný) stav v době konzultace
 • ochota pracovat na změně

Ze strany pracovnic ambulance je deklarováno:

 • zachování anonymity klienta, ochrana osobních údajů
 • individuální přístup
 • profesionalita
 • dodržování stěžejních dokumentů k nimž patří např. Základní listina práv a svobod, Etický kodex pracovníků v adiktologii, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách); vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; Kodex práv pacienta, Etický kodex sociálních či zdravotnických pracovníků, Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.

Ambulance neposkytuje:

 • podávání informací třetím osobám bez vědomí a souhlasu klienta
 • své služby osobám, které nespadají do cílové skupiny

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) naleznete v následujícím textu.