Ceník

CENÍK ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB

Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí, Olomouc má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)

Revírní bratrská pokladna (213)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

 

S dalšími zdravotními pojišťovnami probíhá jednání o uzavření smluv o poskytování péče.

Pacienti z řad osob závislých či ohrožených závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardu, kteří jsou pojištěnci smluvních zdravotních pojišťoven (viz výše), mohou mít při splnění podmínky dodání aktuálního doporučení k docházení do ambulance vydaného psychiatrem, adiktologickou zdravotní péči hrazenu z jejich zdravotního pojištění. Toto neplatí u příbuzných či blízkých osob a dále osob, kteří ač jsou pojištěnci smluvní zdravotní pojišťovny, nepřinesou doporučení psychiatra k docházení do ambulance. Tyto osoby si adiktologickou péči hradí v hotovosti dle níže stanoveného Ceníku služeb.

CENÍK SLUŽEB platný od 2. 1. 2020:

Vstupní vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče: 500,-Kč

Kontrolní vyšetření adiktologem (30 min): 300,-Kč

Minimální kontakt adiktologa s pacientem (10 min): 100,-Kč

Adiktologická rodinná terapie (60 min): 700,-Kč

Adiktologická rodinná terapie (90 min): 1000,-Kč

Adiktologická individuální terapie pacienta (45min): 500,-Kč

Adiktologická individuální terapie rodinného příslušníka (45min): 500,-Kč

Adiktologická terapie skupinová pro pacienta (90 min): 200,-Kč

Adiktologická terapie skupinová pro rodinného příslušníka (90 min): 200,-Kč

Detekce alkoholu digitálním dechovým alkotesterem: 50,-Kč

Detekce přítomnosti drog v moči:  150,-Kč

 

Nezdravotnické  služby – administrativní úkony:

Pořízení kopie z adiktologické dokumentace (formát A4):

5,-Kč/strana

Jednoduchá zpráva o dispenzarizaci/péči pacienta vydaná dle domluvy na počkání: bez poplatku

Potvrzení/zpráva pro klienta obsahující více informací nepřesahující rozsah A5, vydáno do příští konzultace/: 50,-Kč

Potvrzení/zpráva pro klienta v rozsahu A4 a více, vydáno do příští konzultace: 100,-Kč