Stop kouření

Závislost na nikotinu je onemocnění, které postihuje kolem 2 milionů obyvatel České republiky. Cigarety patří mezi drogu, která je legální a společensky tolerovaná. Málokdo ví, že kouření zkracuje život až o 15 let. Podílí se na vzniku plicních, kardiovaskulárních a nádorových onemocnění.

Každý člověk kouří z jednoho či více osobních důvodů. Všichni, které můžeme označit pojmem závislí kuřáci, mají něco společné = kouří, protože „potřebují“. Na cigarety si vypěstovali závislost, které se zpravidla není možné jednoduše zbavit.

Někteří úspěšní jedinci dokáží sami s kouřením přestat a abstinenci od nikotinu si i dlouhodobě udržet. Jedná se přibližně o 3% kuřáků. Dalších asi 70% přestat chce, ale bez odborné pomoci se jim to nedaří. Právě těmto odhodlaným kuřákům nabízíme diagnostiku, odborné poradenství a terapeutické vedení v průběhu jejich odvykání. Klienti smluvních pojišťoven, kteří donesou žádanku od psychiatra s doporučením k odvykání kouření, mají péči hrazenu ze svého zdravotního pojištění.

Důležitým předpokladem je chtít s kouřením přestat a vytrvat.

Spolupracujeme s lékaři a věříme v úspěšný výsledek naší vzájemné spolupráce

V rámci poskytování našich služeb realizujeme přednášky o škodlivosti kouření, možnostech léčby a udržení abstinence.
Níže se můžete seznámit s referencí od firmy Granitol, kde probíhala v roce 2017 spolupráce s naší ambulancí. Reference