Kristýna Anna Černíková

V roce 2016 jsem dokončila studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia jsem byla dobrovolníkem ve Společnosti Podané ruce o.p.s., v Kontaktním centru Olomouc. Praxi jsem mimo jiné absolvovala na oddělení závislostí ve Vojenské nemocnici a také v léčebné komunitě v Bílé vodě. Absolvovala jsem akreditovaný kurz Komplexní krizové intervence a Motivačních rozhovorech. Již více jak 4 roky pracuji jako krizový intervent s lidmi v náročných životních situacích. Nyní se věnuji práci v adiktologické ambulanci, kterou vnímám jako smysluplnou.