Pozvánky, akce

Vítáme nové zájemce do skupiny pro osoby blízké. Letáček zde

Film Závislosti

Film Závislosti byl vytvořen podle námětu pracovnice Adiktologické ambulance v Olomouci za laskavé spolupráce herců V. Křížové, M. Hanuše, N. Kubešové, A. Špánka, Alexeje Pyška (mluvené slovo). Finančně byl snímek podpořen Statutárním městem Olomouc.

Cílem tohoto krátkého videospotu je oslovit širokou veřejnost a upozornit na rizika plynoucí z užívání návykových látek a  provádění návykového chování a také nabídnout včasnou, odbornou pomoc, protože nikdo nemusí být na život se závislostí sám.

Odkaz na video