Archiv autora: Eva Maierova

Klub abstinentů

Od ledna 2019 zakládá Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí Abstinenční klub pro dlouhodobě abstinující pacienty, kteří dříve navštěvovali terapeutickou skupinu pro látkové závislosti, tedy závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách.

Cílem klubu je setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů, kteří již absolvovali léčbu i doléčování, ale chtějí se i nadále setkávat a pracovat nejen na své abstinenci za terapeutické podpory týmu Adiktologické ambulance.

První setkání proběhne ve čtvrtek, 31.1.2019 v čase od 15:30 do 16:30 hodin v prostorách Adiktologické ambulance.

Frekvence setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů bude 1x měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 – konkrétní termín Abstinenčního klubu naleznete zde na webových stránkách, v záložce Kalendář.

Michal Dlouhý podporuje léčbu závislých v Olomouci

V lednu 2019 vyšel v Olomouckých listech krátký článek, který čtenáře seznamuje s činností  Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí a zároveň informuje o spolupráci s Michalem Dlouhým, který se stal patronem pracovních sešitů a brožur pro pacienty.

Na konci článku je chybně uvedený kontakt na naše webové stránky. Správný web je zavislostiolomouc.cz.

Věříme, že redakce Olomouckých listů na naše upozornění zareaguje v příštím čísle a uvede mylnou informaci na pravou míru:)

Omezený provoz ambulance

Vážené pacientky, vážení pacienti, ambulance bude od 20.12.2018 až do 1.1.2019 uzavřena z důvodů vánočních svátku. Přejeme Vám hezké a klidné Vánoce a budeme se těšit na spolupráci s Vámi v roce 2019.

Tým ambulance

Informace o proběhlé vzdělávací akci

Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí Olomouc ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc a Českou lékařkou komorou uspořádala dne 13.11.2018 přednáškový a diskusní  večer pro praktické lékaře, psychiatry a další zájemce o adiktologickou problematiku s názvem ZÁVISLOST = NEMOC. Umíme ji léčit?
Vzdělávací akce byla uspořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a byla ohodnocena třemi kreditními body. Akce proběhla v krásných prostorách reprezentativního sálu Vojenské nemocnice Olomouc.
Program přednáškového a diskusního večera tvořily tyto příspěvky:
  • Zvýšení compliance v léčbě závislých pacientů pomocí edukačních materiálů (MUDr. PhDr. Jana Bolková)
  • Léčba závislostí v Adiktologické ambulanci prevence a léčby závislostí, Olomouc – praktické postupy (Bc. Ivana Petrlová)
  • Někdy i Detox stačí – význam krátkodobé léčby závislých pacientů a následné doléčování (prim. MUDr. Zdeněk Faldyna)
  • Zkušenosti adiktologů z ambulantní praxe – dopady „nemoci“ na život pacientů (PhDr. Monika Kovalčíková, PhDr. Eva Maierová, PhD.)

V průběhu večera shlédli účastníci krátký film Závislosti, který vznikl podle námětu MUDr. PhDr. J. Bolkové pod vedením režiséra G.Hvastji.

Mezi hosty nechyběly vážené osoby z řad pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajského úřadu Olomouckého kraje, zástupci Statutárního města Olomouc, a zdravotních pojišťoven. Speciálním hostem a zároveň patronem edukačních brožurek vytvořených pracovnicemi Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí byl osobně přítomný herec Michal Dlouhý.
Akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně.
Všem hostům, účastníkům i podporovatelům tímto ještě jednou děkujeme za účast i spolupráci. Zvláštní dík patří sponzorům akce, kterými byli: Vápenka Vitoul, farma Doubravský Dvůr, Česká pojišťovna, Portál.
tým pracovnic Adiktologické ambulance

Omezení ordinačních hodin

Ve dnech 5.-6.7.2018 bude ambulance z důvodů státních svátků úplně uzavřena.

10.. 11. a 12.7. budou v ambulanci probíhat pouze odpolední skupiny.

Pokud nás nezastihnete na telefonu, odpovíme vám ihned jakmile to bude možné. Za způsobné komplikace se omlouváme.

Tým ambulance adiktologie

Účast Adiktologické ambulance na Veletrhu sociálních a souvisejících služeb

Pracovnice Ambulance se aktivně zúčastnily 2. ročníku Veletrhu sociálních a souvisejících služeb konaném na Horním náměstí v Olomouci dne 18.5. 2018.

Návštěvníkům Veletrhu nabízely letáky vztahující se k problematice závislosti, poskytovaly informace o možnosti využití adiktologických služeb a kolemjdoucím zájemcům z řad kuřáků cigaret měřily hladinu oxidu uhelnatého v dechu.

Podpora pro osoby blízké závislých

Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc nově otevírá podpůrnou skupinu pro blízké osoby závislých.

Řešíte nadměrné pití alkoholu,  užívání jiných návykových látek či hazard u někoho Vám blízkého?

Navštivte naši Ambulanci a zapojte se do skupiny rodičů a blízkých osob, kteří pod vedením zkušené psycholožky hledají odpovědi na své otázky a podporu v náročné životní situaci.

Bližší informace naleznete v letáčku v příloze.