Archiv autora: Eva Maierova

ZÁŽITKOVÝ VÝLET DO PRAHY ZA PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC

Poslední zářijový víkend roku 2016 jsme strávili v Praze a stali se na chvíli turisty…
Výlet jsme zahájili exkurzí v České televizi. Měli jsme příležitost vidět některé známé tváře, jako např. Annu K., Davida Krause či
Václava Moravce. V natáčecím studiu pořadu Sama doma jsme se opravdu cítili jako doma:-) Odpočali jsme si v pohodlných křesílcích a
pokračovali dále po rozsáhlých halách s kulisami. Pocit vyjímečnosti nám dodala příležitost obléci si některé natáčecí rekvizity a vyfotit se v nich.
Večer jsme zavítali do Divadla na Vinohradech. Hra Pygmalion měla nejen výborné herecké obsazení, ale i spoustu námětů k zamyšlení…
Sobotní den patřil památkách, turistice a také plavbě na Vltavě. Slunné počasí podpořilo příjemnou atmosféru.
Nedělním bodem programu byla procházka po Václavském náměstí. Odjížděli jsme naplněni spoustou intenzivních zážitků, které jsme vychutnávali bez alkoholu a jiných závislostí, po celou dobu pobytu. Důkazem spokojenosti všech byl příslib opětovného uskutečnění akce v budoucnu.
Účast na volnočasových aktivitách je možná pro klienty terapeutických skupin, kteří chtějí abstinovat a naučit se bavit bez návykových látek.
Děkujeme Statutárnímu městu Olomouc za finanční příspěvek.

IMG_0865 IMG_0929 IMG_0956 IMG_0964

Dr. Bolková hostem České televize k problematice hazardu

V rámci předvolební debaty kandidátů Olomouckého kraje byla ambulance požádána o reportáž na téma hazard. Česká televize natáčela krátký rozhovor s MUDr. PhDr. Janou Bolkovou. Považujeme za důležité zdůraznit, že patologické hráčství je onemocnění, které zůstává často poměrně dlouho skryté. Mnohdy se vyvíjí plíživě a dlouhodobě (jsou však známy případy, kdy bychom mohli hovořit o vytvoření závislosti na hazardu řádově v několika měsících). ….Týká se nejen automatů, ale i např. kurzového sázení, atd.

Ze zkušeností z praxe má „gamblerství“ negativní dopad na finanční, rodinnou i pracovní oblast člověka. Pokud patříte mezi ty, kdo utrácí stále více a více peněz v oblasti hazardu a máte tendenci o tom svým blízkým lhát, doporučujeme vyhledat zavčas odbornou pomoc.  Nabízíme pomoc hráčům a jejich rodinám prostřednictvím individuálních a rodinných setkání, také účast v terapeutické skupině.

Na záznam se můžete podívat zde (cca 24. minuta).

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10997918455-mimoradne-porady-ct24/216411033330926-predvolebni-debata-olomoucky-kraj/

KVĚTNOVÝ VÝLET DO KVĚTNÉ ZAHRADY v Kroměříži…

… se náramně vydařil. Počasí přálo a prohlídka byla tak poutavá, že se někteří po dvou hodinách nechtěli odebrat k východu. Děkujeme všem klientům za jejich účast.

Další akcí v rámci projektu volnočasových aktivit bude víkendový zážitkový pobyt na Hrubé Vodě v červnu. Zveme všechny, kteří se chtějí smát a bavit bez alkoholu a drog… Akce je určena pro  účastníky terapeutických skupin. Členství v terapeutické skupině je podmíněno přesvědčením abstinovat. V ambulanci, mailem nebo telefonicky se dozvíte více.

20160507_12043220160507_122432

IMG_1097 IMG_1113 IMG_1107

 

EXKURZE DO VĚDECKÉ KNIHOVNY

Každá kniha i časopis, publikovaný na území České republiky, putuje mimo jiné i do Olomoucké Vědecké knihovny. Proto není divu, že knihovna je zásobena neskutečným množstvím publikací, výtisků, novin…Prolistovali jsme si originálem z roku 1618 a potěžkali jednou z miniaturních knížek citátů. Návštěva byla velmi inspirativní a zájemci se na závěr registrovali jako budoucí čtenáři..

Tato akce byla podpořena dotací ze Statutárního města Olomouc.

Příští aktivitou bude květnový výlet do Kroměříže. Všichni stávající i noví členové terapeutických skupin jsou srdečně zváni.

Bližší informace v ambulanci.

IMG_4640 IMG_4655 IMG_4659

MÁTE POCIT, ŽE JSTE SE OCITLI V BLUDNÉM KRUHU SÁZENÍ A HRANÍ AUTOMATŮ? POJĎTE SI S NÁMI RADĚJI ZAHRÁT BOWLING…

Pokud se Vás osobně týká příliš časté hraní automatů či sázení a tato činnost Vám komplikuje nejen finanční situaci, rádi Vám poskytneme odborné poradenství a podporu toto chováni změnit.
Obraťte se na naši ambulanci a zároveň přijměte pozvání na neformální setkání při bowlingu.
Tato akce je určena pro všechny, kdo mají motivaci a chuť řešit své problémy a je finančně podpořena Statutárním městem Olomouc.
Bližší informace se dozvíte v ambulanci, emailem nebo telefonicky.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ V ŠANTOVCE 7.4. 2016

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o našich službách, na Světový den zdraví 7.4. od 11 do 18 hodin do Šantovky. Při této  příležitosti zde pořádá Lékařská fakulta Univerzity Palackého pro veřejnost aktivity a program spojený s podporou  zdravého životního stylu.

Na stanovišti našeho pracoviště  Vám zodpovíme veškeré otázky, týkající se problematiky závislostí na návykových látkách (tabák, alkohol) závislosti na PC, hraní na automatech a sázení.

Těšíme se na vás

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO NAŠE KLIENTY

Projekt s názvem Volnočasové aktivity pro podporu a udržení abstinence od návykových látek,návykového chování.

Statutární město Olomouc v roce 2016 finančně podporuje výše zmíněný projekt naší ambulance, který je určen aktivním účastníkům/členům probíhajících terapeutických skupin, abstinujícím od návykových látek či návykového chování a motivovaným k udržení své abstinence.V rámci projektu se klienti budou moci pravidelně účastnit aktivit nad rámec ambulantních služeb za účelem zkvalitnění jejich životního stylu.

Cílem je umožnit klientům setkávat se s lidmi, které spojují obdobné potíže závislostního charakteru, nabídnout trávení volného času aktivně, zdravě a smysluplně, zažívat kladné emoční zkušenosti, upevnit a rozšířit sociální a komunikační dovednosti. Všechny volnočasové aktivity budou organizovány a odborně vedeny  pracovnicí ambulance. Podmínkou účasti je členství v terapeutické skupině a motivace k abstinenci.

Prvním společnou zážitkovou aktivitou  byl výlet do Litovle, kde proběhla prohlídka historického centra města s průvodcem. Po drobném občerstvení a představení projektu následovalo divadelní představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký Žižkovského divadla Járy Cimrmana.   Tato akce se uskutečnila za deštivého počasí, ale i přesto měla velký úspěch a byla klienty kladně ohodnocena.

Zájemce o členství v terapeutické skupině zveme k zapojení se kdykoli v průběhu roku. Veškeré dotazy rády zodpovíme a před první návštěvou skupiny doporučujeme osobní setkání na základě předchozí domluvy.

Další aktivitou bude v měsíci dubnu exkurze do Vědecké knihovny s možností vytvoření čtenářského průkazu.

Bližší informace poskytneme mailem, telefonicky nebo osobně.

IMG_4468IMG_4473IMG_4480

5. výročí terapeutické skupiny

Ku příležitosti 5. výročí vzniku terapeutické skupiny bylo uspořádáno slavnostní setkání. Zúčastnilo se celkově šestnáct členů, z nichž pět „skupinu“ navštěvuje od samotného počátku jejího založení. Všichni, kdo se během jejího fungování aktivně zapojili a průběžně se přidávají, jsou si vzájemně inspirací a oporou. Jsou vzorem toho, že střízlivost není jen prázdným pojmem, ale skutkem. Pro někoho hůře, pro někoho snáze zvládnutelným, ale reálným a žádoucím. Na skupině nechyběl ani pan primář Faldyna a staniční sestra Kateřina Havránková z Detoxu Vojenské nemocnice v Olomouci, kteří svou přítomností podpořili neopakovatelnou atmosféru a projevili svou podporu všem abstinujícím. Dort ve tvaru pařezu s pěti letokruhy a třemi postavičkami s lahví čisté vody symbolizoval čas, přátelství a soudržnost. Někdo potřebuje delší dobu k tomu, aby pochopil, že voda je cennější než alkohol. Úspěchem k dosáhnutí této myšlenky bývá zpravidla pouto přátelství či souznění mezi lidmi s podobnými potížemi.

Všem, komu dort chutnal, blahopřejeme:) A ty, kteří jej neokusili, zveme mezi „nás.“

Tým adiktologické ambulance

IMG_3761FullSizeRenderIMG_3719