Omezení provozu ambulance

Vážení klienti a zájemci o služby Adiktologické ambulance,
provoz Adiktologické ambulance je v důsledku nouzového stavu spojeného s prevencí šíření nemoci COVID-19 v termínu od 17.3.2020 do odvolání omezen pouze na poskytování telefonických konzultací. Telefonické konzultace budou jednotlivými pracovnicemi poskytovány v průběhu provozní doby Adiktologické ambulance na těchto telefonních číslech:
774 425 001 – PhDr. Monika Kovalčíková (k dispozici v pondělí, úterý, středu a čtvrtek)
720 677 056 – Mgr. Ivana Petrlová  (k dispozici v úterý, čtvrtek a pátek)
 
Bohužel od 17.3.2020 nebudou probíhat ani terapeutické skupiny. Členům terapeutických skupin rovněž přechodně nabízíme možnost telefonických či emailových konzultací. Telefonickou konzultaci si domluvte na výše uváděných telefonních číslech u jednotlivých pracovnic Ambulance.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace
tým pracovnic Aditkologické ambulance
Doplňujeme informaci, že  funguje Národní linka pro odvykání  tel.č. 800 350 000  a je připravena odpovídat i na otázky uživatelů drog týkající se COVID-19.

PODPORA PRO OSOBY BLÍZKÉ ZÁVISLÝCH

Otevíráme druhou skupinu pro blízké osoby závislých.

Řešíte nadměrné pití alkoholu,  užívání jiných návykových látek či hazard u někoho Vám blízkého?

Navštivte naši Ambulanci a zapojte se do skupiny rodičů a blízkých osob, kteří pod vedením zkušené psycholožky hledají odpovědi na své otázky a podporu v náročné životní situaci. Více na tel.č. 774 425 001 nebo emailu zavislostiolomouc@gmail.com

letáček zde 

Film Závislosti

Žijeme v náročné době. Ze všech stran je vyvíjen tlak na výkon, budování a zachování společenské prestiže. Z různých médií můžeme mít pocit, že jsme srovnáváni s ideálem a že je potřeba s ním minimálně držet krok. Ale je také přirozené se někdy zastavit, odpočinout si, mít čas na sebe a své blízké. Často se stává, že se začne objevovat velká nerovnováha mezi povinnostmi a nároky a nedostatkem osobního  prostoru.

Vázne komunikace, mezi lidmi chybí blízkost a opravdový zájem, což může vést ke vzniku začarovaného kruhu. A východisko? Rychlou pomoc a krátkodobou úlevu mohou přinést drogy (např.  alkohol, tabák, léky) či hazardní hry, sázení, loterie, atd. Takové pravidelné, opakované, dlouhodobé užívání návykových látek či  jednání může vést ke vzniku závislosti, protože tito „pomocníci“ jsou velmi nebezpeční a nevyzpytatelní.

Film Závislosti byl vytvořen podle námětu pracovnice Adiktologické ambulance v Olomouci za laskavé spolupráce herců V. Křížové, M. Hanuše, N. Kubešové, A. Špánka, Alexeje Pyška (mluvené slovo). Finančně byl snímek podpořen Statutárním městem Olomouc.

Cílem tohoto krátkého videospotu je oslovit širokou veřejnost a upozornit na rizika plynoucí z užívání návykových látek a  provádění návykového chování a také nabídnout včasnou, odbornou pomoc, protože nikdo nemusí být na život se závislostí sám.

 

Odkaz na video

Klub abstinentů

Od ledna 2019 zakládá Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí Abstinenční klub pro dlouhodobě abstinující pacienty, kteří dříve navštěvovali terapeutickou skupinu pro látkové závislosti, tedy závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách.

Cílem klubu je setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů, kteří již absolvovali léčbu i doléčování, ale chtějí se i nadále setkávat a pracovat nejen na své abstinenci za terapeutické podpory týmu Adiktologické ambulance.

První setkání proběhne ve čtvrtek, 31.1.2019 v čase od 15:30 do 16:30 hodin v prostorách Adiktologické ambulance.

Frekvence setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů bude 1x měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 – konkrétní termín Abstinenčního klubu naleznete zde na webových stránkách, v záložce Kalendář.

Michal Dlouhý podporuje léčbu závislých v Olomouci

V lednu 2019 vyšel v Olomouckých listech krátký článek, který čtenáře seznamuje s činností  Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí a zároveň informuje o spolupráci s Michalem Dlouhým, který se stal patronem pracovních sešitů a brožur pro pacienty.

Na konci článku je chybně uvedený kontakt na naše webové stránky. Správný web je zavislostiolomouc.cz.

Věříme, že redakce Olomouckých listů na naše upozornění zareaguje v příštím čísle a uvede mylnou informaci na pravou míru:)