Výluka provozu

V pátek 29/5 bude ambulance z důvodu dovolené uzavřena. Omlouváme se za případné komplikace. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím telefonu.

Děkujeme za pochopení

Aktuální informace k provoz u Adiktologické ambulance

Od 14.4.2020 ambulance začala znovu poskytovat individuální konzultace pro klienty a zájemce o adiktologické služby. Před vstupem do ambulance jsou k dispozici návleky na boty a dezinfekce rukou.

Skupinové terapie budou obnoveny v průběhu měsíce května. Sudá terapeutická skupina doléčování látkových závislostí poprvé po delší odmlce proběhne dne 12.5.2020 v čase od 15,30 do 17,00hod. Lichá terapeutická skupina doléčování závislostí bude opět probíhat s frekvencí 1x za 14 dní od 19.5.2020 v čase od 15,30 do 17,00hod. Terapeutická skupina pro osoby blízké se bude konat dne 20.5. v čase od 17,00 do 18,30hod.

Žádáme všechny klienty i zájemce o adiktologické služby o respektování těchto několika pravidel prevence šíření nemoci COVID-19:

  • Individuální konzultace proběhnou pouze tehdy, budou-li klienti/zájemci/návštěvníci ambulance bez známek respiračního onemocnění,
  • návštěvníci ambulance musí dodržovat obecně závazná pravidla (vydaná Vládou ČR) platná pro pohyb osob,
  • konzultace probíhají až do odvolání za použití roušek ze strany pracovnic ambulance i klientů/zájemců.

Telefonní čísla do ambulance:

774 425 001 PhDr. Monika Kovalčíková (k dispozici v pondělí, úterý, středu a čtvrtek)

720 677 056 Mgr. Ivana Petrlová (k dispozici v pondělí až v pátek)

Email: zavislostiolomouc@gmail.com

Děkujeme za spolupráci a pochopení a omlouváme se za případné komplikace,

tým Adiktologické ambulance

PODPORA PRO OSOBY BLÍZKÉ ZÁVISLÝCH

Otevíráme druhou skupinu pro blízké osoby závislých.

Řešíte nadměrné pití alkoholu,  užívání jiných návykových látek či hazard u někoho Vám blízkého?

Navštivte naši Ambulanci a zapojte se do skupiny rodičů a blízkých osob, kteří pod vedením zkušené psycholožky hledají odpovědi na své otázky a podporu v náročné životní situaci. Více na tel.č. 774 425 001 nebo emailu zavislostiolomouc@gmail.com

letáček zde 

Film Závislosti

Žijeme v náročné době. Ze všech stran je vyvíjen tlak na výkon, budování a zachování společenské prestiže. Z různých médií můžeme mít pocit, že jsme srovnáváni s ideálem a že je potřeba s ním minimálně držet krok. Ale je také přirozené se někdy zastavit, odpočinout si, mít čas na sebe a své blízké. Často se stává, že se začne objevovat velká nerovnováha mezi povinnostmi a nároky a nedostatkem osobního  prostoru.

Vázne komunikace, mezi lidmi chybí blízkost a opravdový zájem, což může vést ke vzniku začarovaného kruhu. A východisko? Rychlou pomoc a krátkodobou úlevu mohou přinést drogy (např.  alkohol, tabák, léky) či hazardní hry, sázení, loterie, atd. Takové pravidelné, opakované, dlouhodobé užívání návykových látek či  jednání může vést ke vzniku závislosti, protože tito „pomocníci“ jsou velmi nebezpeční a nevyzpytatelní.

Film Závislosti byl vytvořen podle námětu pracovnice Adiktologické ambulance v Olomouci za laskavé spolupráce herců V. Křížové, M. Hanuše, N. Kubešové, A. Špánka, Alexeje Pyška (mluvené slovo). Finančně byl snímek podpořen Statutárním městem Olomouc.

Cílem tohoto krátkého videospotu je oslovit širokou veřejnost a upozornit na rizika plynoucí z užívání návykových látek a  provádění návykového chování a také nabídnout včasnou, odbornou pomoc, protože nikdo nemusí být na život se závislostí sám.

 

Odkaz na video

Klub abstinentů

Od ledna 2019 zakládá Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí Abstinenční klub pro dlouhodobě abstinující pacienty, kteří dříve navštěvovali terapeutickou skupinu pro látkové závislosti, tedy závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách.

Cílem klubu je setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů, kteří již absolvovali léčbu i doléčování, ale chtějí se i nadále setkávat a pracovat nejen na své abstinenci za terapeutické podpory týmu Adiktologické ambulance.

První setkání proběhne ve čtvrtek, 31.1.2019 v čase od 15:30 do 16:30 hodin v prostorách Adiktologické ambulance.

Frekvence setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů bude 1x měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 – konkrétní termín Abstinenčního klubu naleznete zde na webových stránkách, v záložce Kalendář.

Michal Dlouhý podporuje léčbu závislých v Olomouci

V lednu 2019 vyšel v Olomouckých listech krátký článek, který čtenáře seznamuje s činností  Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí a zároveň informuje o spolupráci s Michalem Dlouhým, který se stal patronem pracovních sešitů a brožur pro pacienty.

Na konci článku je chybně uvedený kontakt na naše webové stránky. Správný web je zavislostiolomouc.cz.

Věříme, že redakce Olomouckých listů na naše upozornění zareaguje v příštím čísle a uvede mylnou informaci na pravou míru:)

Informace o proběhlé vzdělávací akci

Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí Olomouc ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc a Českou lékařkou komorou uspořádala dne 13.11.2018 přednáškový a diskusní  večer pro praktické lékaře, psychiatry a další zájemce o adiktologickou problematiku s názvem ZÁVISLOST = NEMOC. Umíme ji léčit?
Vzdělávací akce byla uspořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a byla ohodnocena třemi kreditními body. Akce proběhla v krásných prostorách reprezentativního sálu Vojenské nemocnice Olomouc.
Program přednáškového a diskusního večera tvořily tyto příspěvky:
  • Zvýšení compliance v léčbě závislých pacientů pomocí edukačních materiálů (MUDr. PhDr. Jana Bolková)
  • Léčba závislostí v Adiktologické ambulanci prevence a léčby závislostí, Olomouc – praktické postupy (Bc. Ivana Petrlová)
  • Někdy i Detox stačí – význam krátkodobé léčby závislých pacientů a následné doléčování (prim. MUDr. Zdeněk Faldyna)
  • Zkušenosti adiktologů z ambulantní praxe – dopady „nemoci“ na život pacientů (PhDr. Monika Kovalčíková, PhDr. Eva Maierová, PhD.)

V průběhu večera shlédli účastníci krátký film Závislosti, který vznikl podle námětu MUDr. PhDr. J. Bolkové pod vedením režiséra G.Hvastji.

Mezi hosty nechyběly vážené osoby z řad pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajského úřadu Olomouckého kraje, zástupci Statutárního města Olomouc, a zdravotních pojišťoven. Speciálním hostem a zároveň patronem edukačních brožurek vytvořených pracovnicemi Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí byl osobně přítomný herec Michal Dlouhý.
Akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně.
Všem hostům, účastníkům i podporovatelům tímto ještě jednou děkujeme za účast i spolupráci. Zvláštní dík patří sponzorům akce, kterými byli: Vápenka Vitoul, farma Doubravský Dvůr, Česká pojišťovna, Portál.
tým pracovnic Adiktologické ambulance