Všem, kteří chtějí podpořit činnost naší Adiktologické ambulance, předem děkujeme. *)

Způsobů, jak nám můžete pomoci formou peněžitého či nepeněžitého daru je více. Na výběr máte z těchto možností: 

  • Zaslání jednorázové či opakované finanční částky na náš bankovní účet vedený u FIO BANKA, číslo účtu: 2100341354, kód banky: 2010. V případě daru vyšší částky peněz s Vámi sepíšeme darovací smlouvu. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte. 
  • Vložení finanční částky v hotovosti přímo do pokladny Adiktologické ambulance na adrese: Bořivojova 30a, Olomouc. 
  • Poskytnutí či zaplacení kancelářské techniky, nábytku, odborné literatury, dotisku materiálů, roušek, respirátorů, dezinfekce, dalších hygienických nebo kancelářských potřeb dle aktuální domluvy s námi.

I symbolickým finančním příspěvkem nám pomůžete zajistit další fungování ambulance v této nelehké době, kdy se nám bohužel nepodařilo zajistit finanční podporu z hlavního zdroje na rok 2021.

Budeme Vám vděční za jakoukoliv pomoc.

*) Dle § 2067, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, darování není platné, pokud se jedná o „darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby.

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.