O nás

Tým ambulance tvoří tři adiktologové (specialisté na problematiku závislosti) s dlouhodobou praxí v oboru závislosti. Kromě nezbytného adiktologického studia absolvovaly všechny pracovnice vysoké školy humanitního zaměření a dále se vzdělávají v oblasti závislosti, psychologie, psychoterapie a seberozvoje.

MUDr. PhDr. Jana Bolková –  lékařka, psycholog, adiktolog

PhDr. Jitka Fenzová– psycholog

PhDr. Monika Kovalčíková –  sociální pracovnice, speciální pedagog, zdravotně- sociální pracovnice, adiktolog

PhDr. Eva Maierová, PhD. – psycholog, adiktolog

Mgr. Ivana Petrlová adiktolog

Ambulance úzce spolupracuje se Střediskem sekundární prevence a léčby závislostí ve Vojenské nemocnici v Olomouci a také Klinikou psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc. Dále s Psychiatrickou léčebnou Šternberk, Psychiatrickou nemocnicí Kroměříž a Opava.

Jelikož závislost ovlivňuje celou osobnost člověka (psychiku i tělo) považovaly jsme za důležité zajistit návaznou zdravotní péči v interní, kardiologické a cévní ambulanci, což se podařilo. V případě potřeby a Vašeho souhlasu bude možné, abyste se objednal/a k dalšímu vyšetření do spolupracujících ambulancí. Více naleznete na Nestatním interním oddělení s.r.o.

Domníváme se, že velkou výhodou může být pro Vás to, že se Vám na jednom místě budeme snažit zprostředkovat zdravotní, sociální, psychologickou a především adiktologickou pomoc a podporu.