14.07.2022

Delirium tremens patří v laické populaci zřejmě mezi nejznámější alkoholické psychózy. Pod tímto pojmem si asi většina lidí vybaví halucinace bílých myšek, které byly v minulosti zmiňovány v některých filmech či v literatuře. Právě ale o bílých myších Delirium tremens zpravidla není.

Delirium tremens

Co je delirium tremens?

Delirium tremens je poměrně častý akutní, závažný, život ohrožující duševní stav, který se může objevit u osob dlouhodobě požívajících alkohol, zejména jako důsledek (často vynucené) abstinence od alkoholu u osoby závislé. Jinými slovy – jedná se o silný, intenzivní odvykací stav, který vzniká po úplném vysazení alkoholu nebo snížení dávek alkoholu. Mnohdy se rozvine třetí den po odnětí alkoholu nebo snížení množství vypitého alkoholu. Trvá většinou 3-4 dny. Maximum příznaků se objevuje zpravidla třetí den. Mezi typické příznaky deliria tremens patří masivní třes celého těla, pocení, nucení na zvracení, tachykardie, klesající krevní tlak, zrychlený tep, zvýšená teplota. Doprovází ho „velmi živé“ halucinace – často člověk v deliriu tremens vidí hmyz nebo nějaké v tu chvíli nepřítomné osoby, bojí se jich, snaží se před nimi uprchnout, bojuje s nimi, atd. Stav doprovází silný neklid či úzkost. Pacient ztrácí orientaci časem i prostorem.

Delirium tremens představuje vážné ohrožení života závislého člověka – jestliže mu není poskytnuta včasná pomoc, může zemřít. Úmrtnost se i přes adekvátní léčbu pohybuje v rozmezí 5–15 %. Pacient se stává nebezpečným sobě a svému okolí. Je-li hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, často musí být omezován v pohybu a musí být pod stálým dohledem zdravotnických pracovníků. Omezení pohybu bývá nutné jednak kvůli ochraně pacienta, aby se nezranil svou hyperaktivitou, jednak kvůli aplikaci infuzní léčby. Po odeznění deliria tremens by měla následovat komplexní odvykací léčba závislosti na alkoholu.

Léčba deliria tremens spočívá v tlumení neklidu, mírnění odvykacích příznaků, podpůrné interní léčbě a cílené léčbě případných komplikací zdravotního stavu.

Jako mírnější „varování“ – a někdy předzvěst deliria se u závislých na alkoholu objevují tzv. predelirantní stavy – jsou to stavy nočního neklidu a úzkosti, děsů, doprovázené pocením a třesy.

Potřebujete pomocnou ruku?

Kromě standardních terapií v naší ambulanci nabízíme i možnost online konzultace z pohodlí vašeho domova

Použité zdroje:

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.