13.05.2022

   V adiktologii se poslední roky můžeme stále častěji setkat s pojmem duální diagnóza. Cílem článku je pokusit se stručně objasnit význam tohoto spojení.

duální diagnóza

Co je duální diagnóza?

   Jak už z názvu vyplývá, duální diagnóza je souběh dvou onemocnění. Jedním z nich je onemocnění z okruhu závislostí nebo škodlivého užívání drog  či alkoholu a tou druhou  potom pestrá škála dalších psychiatrických onemocnění. Časté jsou depresivní a úzkostné poruchy, poruchy příjmů potravy (mentální anorexie, bulimie), různé fóbie (sociální fobie), nutkavé poruchy (obsedantně-kompulzivní porucha) a v neposlední řadě např. schizofrenie.

   U duálních diagnóz je často kladena otázka, co bylo dříve? Závislostní problém nebo psychiatrické onemocnění? Odpověď není vždy snadná ani jednoznačná. Uveďme si nyní pár příkladů:

  • Člověk trpící depresí nebo úzkostí zjistí, že pokud se napije alkoholu, nepříjemné pocity se zmírní nebo zcela na nějakou dobu ustoupí. Celkem pochopitelně v tomto “samoléčení“ bude pokračovat. Po nějaké době, která je u každého jiná a ovlivněna řadou dalších faktorů, může popíjení přerůst ve škodlivé užívání nebo závislost na alkoholu. Po čase navíc pravidelné užívání alkoholu může samo o sobě vyvolávat depresivní a úzkostné stavy a uživatel se tak dostává do bludného kruhu. Pije, aby nepříjemné pocity necítil a zároveň pitím alkoholu svůj stav zhoršuje.
  • Dalším příkladem je dlouhodobé užívaní stimulantů, např. pervitinu.  Tato droga může vyvolávat stavy podobné psychotickým onemocněním. Uživatel má pocity pronásledování, paranoidní myšlenky, je podezřívavý. Po vysazení drogy tyto stavy po nějaké době odezní, ale mohou také zůstat natrvalo. Užívání drogy tedy „spustí“ psychotické onemocnění, např. schizofrenii.

   Léčba duálních diagnóz vyžaduje dobrou spolupráci pacienta, adiktologa a psychiatra. Důležitá je účinná medikace, která stabilizuje psychiatrické onemocnění a také dobré sociální ukotvení pacienta. Hlavní je však motivace, touha po životní změně a úzdravě.

Potřebujete pomocnou ruku?

Kromě standardních terapií v naší ambulanci nabízíme i možnost online konzultace z pohodlí vašeho domova

Zdroje:

http://www.bohnicebezhranic.cz/cs/pribehy-nemoci/dualni-diagnoza/popis-nemoci/

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.