15.09.2022

Jelikož se nám občas stává, že se nás zájemci o naše adiktologické služby v telefonátě nebo v emailu ptají, jak vůbec probíhá ambulantní léčba závislosti v naší ambulanci, rozhodli jsme se, že se pokusíme velmi stručně popsat, s čím se u nás můžete setkat a jak může spolupráce vlastně vypadat.

Tak tedy.

jak probíhá ambulantní léčba závislosti

Začneme první osobní konzultací:

První konzultace je časovým rozsahem nejdelší, a to proto, že je mimo jiné zapotřebí představit, kdo jsme, jak spolupráce s námi může vypadat, co lze očekávat a co už nejsou naše kompetence. Bohužel se nevyhneme administrativní části, ve které se dozvíte, jakým způsobem uchováváme osobní data, vysvětlíme Vám, jaká budete mít v průběhu spolupráce práva a povinnosti, podepíšete informovaný souhlas s převzetím do péče našeho zařízení a dozvíte si, jak můžete podávat připomínky, náměty ke zlepšení spolupráce nebo stížnosti. Dále se budeme věnovat Vám, tedy tomu, co Vás k nám přivádí a jak Vám my můžeme konkrétně pomoci. Nadefinujete si cíle spolupráce i Vaše cíle pro nejbližší období a domluvíme se na tom, jaká je Vaše představa o frekvenci docházení = jak často chcete docházet, případně, jak dlouho. Cílem spolupráce přitom nemusí být vždy pouze abstinence od návykových látek, hledáme i jiné možnosti, akceptovatelné a reálné pro Vás i nás.

Občas se stává, že klienti hned na počátku konzultace uvedou, že nemají zájem o pravidelné docházení. Chtějí využít jen jednu konzultaci. V tom případě hovoříme o tzv. jednorázové konzultaci, která se více zaměřuje na konkrétní otázky, se kterými klient přichází. V tomto případě se ale nejedná o ambulantní léčbu. Klientovi je poskytnuto adiktologické poradenství.

Druhá a další konzultace:

Každá další individuální konzultace už by měla trvat maximálně 45 minut. Zpočátku se budeme více bavit o tom, jak jste to měl/a v životě ve všech oblastech. Probereme Vaše zdraví, oblast užívání návykových látek nebo návykového chování, budeme se věnovat také oblasti Vašich potřeb, hodnot, práce, vztahů, financí i volného času. Vždy budeme průběžně rekapitulovat, co se Vám mezi jednotlivými konzultaci dělo v životě, jak se Vám daří nebo nedaří přibližovat se k vytýčeným cílům, co funguje nebo naopak nefunguje k Vaší spokojenosti. Podle zvoleného cíle spolupráce se budeme věnovat dalším tématům, která se budou k němu vázat.

Nebudeme se tedy zdaleka věnovat pouze problematice závislosti a adiktologickému poradenství. Více či méně se zastavíme u témat, která se závislostním chováním mohou souviset. Naše zkušenost je totiž taková, že závislost je pouze špička ledovce, kterou lze vidět a popsat. To, co vedlo ke vzniku či vývoji závislosti bývá skryté nebo ne tak dobře viditelné. Má smysl se tomu věnovat jednak kvůli porozumění a uvědomění, a dále také z preventivních důvodů.

V případě potřeby si budete moci dle domluvy sebou na konzultaci přivést Vám blízkou osobu a využít tak rodinné či párové adiktologické poradenství/terapii.

Pokud se nám bude zdát, že je vhodné Vám doporučit nějaké postupy (např. relaxační postupy) nebo materiály, literaturu, atd., budeme tak činit průběžně.

Může se stát, že v rámci spolupráce narazíme na oblasti a okolnosti, které budou převyšovat naše odborné znalosti, schopnosti a dovednosti. V takovém případě se Vám budeme snažit předat kontakt na další odborníky, kteří se na danou problematiku zaměřují.

Pokud dojde k tomu, že zjistíme, že ambulantní léčba pro Vás není vhodná (např. abstinence se Vám nebude dařit), budeme společně hledat jiné, další možnosti léčby závislosti (př. nástup na tzv. detox, nástup do střednědobé pobytové léčby).


Naše praxe ukazuje, že léčba závislosti je skutečně dlouhodobý proces. V odborné literatuře se můžete setkat s doporučením týkajícím se několikaletého doléčování závislosti. Délka docházení do naší ambulance je hodně individuální, můžeme však říct, že doporučujeme docházení v délce ideálně jednoho až dvou let.


Terapeutické skupiny:

Kromě individuálních a párových/rodinných adiktologických konzultací nabízíme také možnost docházení do terapeutických skupin. V ambulanci probíhají aktuálně tři terapeutické skupiny. Dvě terapeutické skupiny jsou zaměřeny na doléčování látkové i nelátkové závislosti. Jsou tedy určeny osobám, které abstinují od návykových látek či hazardu alespoň tři měsíce a chtějí dále na udržení abstinence a případných dalších změnách v životě, pracovat skupinovou formou. 

Třetí skupina je určena osobám blízkým závislých. Jedná se tedy o skupinu pro rodinné příslušníky nebo jiné blízké osoby, které mají ve svém okolí někoho, kdo vykazuje známky závislosti a tyto osoby blízké chtějí své zkušenosti a životní příběhy sdílet s ostatními, kteří prochází nebo procházeli něčím obdobným.

Všechny terapeutické skupiny probíhají v prostorách ambulance v odpoledních hodinách 1x za 14 dní (jedno skupinové setkání trvá vždy 90 minut).

Před vstupem do terapeutické skupiny je vždy nutná minimálně jedna individuální konzultace.

Tolik stručné představení toho, co ambulance nabízí a co Vás u nás může čekat. Pokud Vás napadají nějaké další otázky ke spolupráci s ambulancí, ptejte se. Můžete nás kontaktovat telefonicky, osobně či emailem.

Budeme rádi, když budeme moci zodpovědět Vaše dotazy, které by jinak mohly bránit v tom, abyste vyhledal/a naše adiktologické služby. 

Tým pracovníků adiktologické ambulance

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.