29.08.2023

Vážení čtenáři našeho blogu, v dnešním článku bychom vám rádi předali informace týkající se tématu léčba závislosti na tabáku.

Závislost na tabáku je nejrozšířenější závislostí celosvětově i v České republice. V populaci nad 15 let je v ČR přes 30 % kuřáků, odhaduje se, že se jedná o 2,2 milionu kuřáků! Věděli jste, že většina kuřáků začala kouřit ještě před 18. rokem života a první zkušenost s cigaretou je v průměru již v 10ti letech?

Závislost na tabáku najdeme stejně jako některá další závislostní onemocnění v Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN 10 pod diagnózou F17.2. K rychlé diagnostice se nejčastěji užívá Fageströmův test závislosti na nikotinu, jehož vyplnění trvá maximálně 5 minut. Test existuje ve dvou verzích, pro dospělou populaci i mladistvé Tyto v případě zájmu naleznete spolu s jednoduchým vyhodnocením v prokliku. Zkuste se otestovat.

Léčba závislosti na tabáku

Většina kuřáků se snaží (často opakovaně) sama s kouřením přestat. Bohužel je jen malé procento, které uspěje. Proto existují služby a ordinace, které s touto problematikou pomáhají.

Léčba závislosti na tabáku

Léčba se zaměřuje jak na psychosociální (včetně prevence relapsu), tak fyzickou složku závislosti (tzn. odvykací stav). Konkrétně se jedná o psychosociobehaviorální intervenci s využitím principu motivačních rozhovorů a farmakologickou léčbu k potlačení abstinenčních příznaků. Většina zdravotních pojišťoven na farmakologickou léčbu závislosti na tabáku přispívá v rámci svých preventivních programů. Výši finančního příspěvku najdete na stránkách konkrétní zdravotní pojišťovny v sekci preventivních programů. Neváhejte tedy čerpat tyto příspěvky.

Psychosociální léčba závislosti na tabáku (psychosociobehaviorální terapie)

Intenzivní psychobehaviorální terapii by měl poskytovat odborník na léčbu závislosti na tabáku (například vyškolený lékař, adiktolog, psycholog). Jedná se o dlouhodobý program, který nabízí v ČR například Centra pro závislé na tabáku. Odborná pomoc může být případným zájemcům poskytována i v adiktologických ambulancích, které se zabývají ambulantní léčbou širokého spektra závislostí. Delší a intenzivnější programy bývají zpravidla účinnější.

Během intervence se vychází z kuřácké anamnézy pacienta, jeho předchozích pokusů o abstinenci, důvodů relapsu, mapování rituálů a stereotypů s kouřením spojených apod. Nedílnou součástí je i podpora pacienta v motivaci k odvykání, snaha hledat nekuřácká řešení v konkrétních situacích, upozornění pacienta na možné změny a rizika spojená s odvykáním (např. zvýšená chuť k jídlu, přibírání na váze, práce se stresem, bažení po cigaretě). Pacient je mimo jiné veden k přemýšlení o možných překážkách v rámci odvykání, zapojení podpory rodiny či přátel, kontaktech s kuřáky v jeho sociálním okolí atd.

U silných kuřáků, kteří se opakovaně pokoušeli s kouřením přestat pouze svépomocí, jsou poskytovány informace o možnostech dostupné náhradní nikotinové terapie nebo farmakoterapie zaměřené na odvykání od nikotinu.

Farmakologická léčba závislosti na tabáku

Existují léky, které u závislých na nikotinu snižují abstinenční příznaky. Pacient by neměl očekávat, že mu „jen“ léky zajistí abstinenci od kouření. K úspěšné abstinenci je vždy nutné samotné rozhodnutí pacienta, aktivní změna životního stylu a denních stereotypů. Z těchto důvodů je důležité kombinovat farmakologickou léčbu s psychobehaviorální intervencí.

Minimalizování abstinenčních příznaků umožní na začátku odvykání pacientovi lepší soustředění se na nekuřácké prožívání dne.

Mezi nejčastěji užívané léky při odvykání kouření patří vareniklin (prodejní název Champix) a antidepresivum bupropion (prodávaný pod značkou Wellbutrin). Oba tyto léky je možné zakoupit pouze na lékařský předpis. Kromě léků na lékařský předpis můžete v lékárnách koupit volně dostupný a finančně méně náročný cytisin (Defumoxan). Léky se liší svým působením na neurobiologické úrovni. Doporučujeme začátek a průběh užívání konzultovat s oborníkem, se kterým bude pacient na odvykání kouření v rámci terapie pracovat.

Farmakoterapie se užívá často dlouhodobě. U silně závislých kuřáků zpravidla po dobu 3–6 měsíců, vždy však záleží na zdravotním a psychickém stavu pacienta, míře závislosti a intenzitě abstinenčních příznaků.

Prevence relapsu či recidivy

Relaps (porušení abstinence doprovázené krátkodobým návratem ke kouření) nebo recidiva (porušení abstinence doprovázené delším návratem ke kouření) jsou u závislosti na tabáku velmi časté. Kuřáci mají během života průměrně desítky neúspěšných pokusů přestat kouřit. Lékař či jiný odborník může pacientovi pomoci najít a připomínat si výhody abstinence; řešit potíže objevující se při odvykání; či pracovat s rizikovými situacemi, které by mohly vést v budoucnu k relapsu nebo recidivě. Konkrétně se odborník spolu s pacientem v průběhu konzultací zaměřených na odvykání kouření věnují změnám nálad pacienta, možnému zvyšování hmotnosti v průběhu abstinence, silným nebo dlouho přetrvávajícím abstinenčním příznakům, dennímu režimu, kontaktům s kuřáky, relapsům atd.

Důležité je, aby si pacient uvědomil, že jediná cigareta či doutník ho může vrátit opět k pravidelnému kouření.

Prevence relapsu je velmi důležitou součástí terapie jejímž cílem je předcházení nezdařeným pokusům o abstinenci, které u kuřáků vedou často k tomu, že svou snahu o odvykání nakonec zavrhnou a o abstinenci se dále nepokoušejí.

Potřebujete pomocnou ruku?

Pokud jste už dospěl/a k rozhodnutí řešit svou závislost na tabáku ve spolupráci s odborníky – adiktology, ozvěte se do naší adiktologické ambulance. Rádi se Vám budeme při splnění nezbytných podmínek věnovat. Nemusíte být na cestě abstinence od tabáku sami.

Použité zdroje:

Užitečné odkazy:

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.