22.02.2023

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

možná jste už někdy slyšeli slovo Mindfulness. V současné době je totiž tento pojem hodně zmiňován; je hodně aktuální.

Pro některé bude tento článek opakováním, pro jiné rozšířením obzorů o tomto novém léčebném nástroji, kterým (pokud se ho naučíme) můžeme ovlivňovat své psychické stavy. Česky můžeme Mindfulness popsat jako všímavost nebo plné uvědomění. Je to schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to úplně bez hodnocení, posuzování nebo očekávání (Klinika zvládání stresu, cit. 2023).

metoda mindfulness

Metoda Mindfulness

Metoda Mindfulness má opravdu široké využití. Setkat se s ní můžeme v léčbě závislostí, ale i při léčbě úzkostí, depresí, chronických bolestí a nespavosti. Zájemce, kteří se chtějí dozvědět něco více o vývoji všímavosti v západní psychoterapii a vědě můžeme odkázat např. na článek   Jana Bendy s názvem Všímavost: Buddhistická revoluce v psychologii? Dozvíte se např. to, že vychází z buddhistické filozofie, fenomenologie a etiky. Takže, i když píšeme, že se jedná o nový léčebný nástroj, není to tak úplně pravda, protože jeho základy jsou skutečně velmi staré.

Mindfulness metoda funguje na základně ovlivňování našich poznávacích funkcí, které můžeme trénovat a posilovat, což potvrzuje i magnetická rezonance (u účastníků jedné speciální studie došlo díky praktikování Mindfulness ke zvýšení hustoty šedé kůry v oblasti prefrontálního kortexu a limbického systému).

Mindfulness má prokazatelně celkově velmi příznivý vliv na kvalitu duševního prožívání jakou může být spokojenost, schopnost prožívat radost či se pro něco nadchnout, a to jsou důležité předpoklady k tomu, aby závislý člověk mohl žít střízlivý a naplněný život.

Je třeba si uvědomit, že fyzické příznaky závislosti jsou často poměrně dobře korigovatelné, „léčitelné“; dají se překonat, zmírňovat. Časem (pokud daný jedinec abstinuje) odezní.  Složitější je změnit myšlení závislého člověka. Jednou z cest, jak může myšlenky ovlivňovat je cílená práce s pozorností. Negativní myšlenky nebo myšlenky na návykovou látku a její užití ztratí postupně svou moc, když jim nebude člověk věnovat velkou pozornost. Což není jednoduchý proces, ale je reálný. S pozorností je možné pracovat tehdy, když se více zaměříme na všímavost.

Jakým způsobem konkrétně můžete Mindfulness praktikovat a trénovat? Vychází velké množství článků, knih a rozhovorů na toto téma. Pokud Vás tento úvod k problematice Mindfulness zaujal, stačí hledat další informace.

Závěrem chceme zdůraznit, že všímavost a plné uvědomění je dobře dostupná cesta práce na sobě a se sebou! Pokud se pro tento způsob rozhodnete, přejeme, ať se Vám daří!

Potřebujete pomocnou ruku?

Kromě standardních terapií v naší ambulanci nabízíme i možnost online konzultace z pohodlí vašeho domova

Použité zdroje:

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.