02.05.2023

Rádi bychom vás – naše čtenáře, v dnešním příspěvku informovali o existenci tzv. Rejstříku vyloučených osob. Máme zkušenosti s tím, že tento Rejstřík vyloučených osob z hazardních her může být velmi praktickým pomocníkem při nastartování abstinence od hazardu a rovněž bývá u některých našich klientů účinným nástrojem přispívajícím k pokračování abstinence od hraní a sázení. Domníváme se, že ačkoliv Rejstřík funguje již od konce roku 2020, má o něm stále veřejnost pouze minimální informace. Tímto článkem chceme přispět k větší informovanosti.

rejstřík vyloučených osob z hazardních her

Rejstřík vyloučených osob z hazardních her – definice a cíle

Tak tedy, co to vlastně Rejstřík vyloučených osob JE? Jedná se o neveřejný informační systém veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Jeho správcem je přímo Ministerstvo financí České republiky.

Cílem tohoto rejstříku je ochrana osob před negativními následky hraní hazardu. Je třeba si uvědomit, že ohroženou skupinou nejsou pouze hráči, ale také jejich rodiny a jiné blízké osoby, které jsou hazardem velmi často negativně zasaženy. Závislost ovlivňuje nejen finanční rozpočet, ale také psychické i fyzické zdraví a vztahy závislých i osob blízkých.

Osoby zapsané v Rejstříku vyloučených osob nemohou vstoupit do herního prostoru (herny, kasina) a dále se nemohou přihlásit ke svému uživatelskému kontu u provozovatele hazardní hry. Díky zápisu v Rejstříku je jim znemožněna účast na kurzových sázkách a všech druzích hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu. Bohužel jeho nevýhoda je v tom, že je propojen pouze s legálně provozovanými weby provozovatelů hazardních her, což znamená, že hráči mohou dále hrát na zahraničních webech, které jsou v České republice nelegální. Funkční ochranou proto může být nastavení blokace takových stránek. Ptáte se, jak se blokace provádí? Stačí nastavit ve svém zařízení nebo počítači blokování stránek za pomocí programu pro zamezení přístupu na určité stránky. K tomu slouží např. program Any Weblock, The web blocker, i-bezpečne.cz.

Rejstřík vyloučených osob z hazardu eviduje dva typy osob:

– jednotlivce, kteří si o zápis sami, dobrovolně, na základě svého rozhodnutí a souhlasu písemně požádají,

a dále

– jedince, kteří jsou zapisováni do rejstříku vyloučených osob automaticky. Jedná se konkrétně o tyto případy osob:

  • a. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
  • b. které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
  • c. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,
  • d. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, nebo
  • e. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku.

Jak probíhá zápis do Rejstříku vyloučených osob u lidí, kteří sami, preventivně, o zápis požádají?

Člověk, který projeví zájem o zápis do Rejstříku vyloučených osob podá žádost, kterou odešle na Ministerstvo financí ČR. K tomuto účelu může použít interaktivní formulář, který je k dispozici zde: MF – Veřejný portál (mfcr.cz).

Žádosti týkající se Rejstříku vyloučených osob je možné doručit na Ministerstvo financí ČR několika způsoby:

  • 1. elektronicky do datové schránky Ministerstva financí (xzeaauv) – žádost musí být odeslána z datové schránky žadatele,
  • 2. e-mailem na adresu podatelna@mfcr.cz – žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem,
  • 3. poštou na adresu Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem,
  • 4. osobně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

Ministerstvo financí ČR na základě formálně správně vyplněné žádosti fyzické osoby provede následně zápis do Rejstříku vyloučených osob z účasti na hazardní hře. Po provedení zápisu na vlastní žádost je možné zažádat o provedení výmazu nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne provedení zápisu.


Zde uvádíme odkaz na stránky, kde můžete nalézt další odpovědi na případné otázky ohledně Rejstříku vyloučených osob:

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/rejstrik-vyloucenych-osob-z-ucasti-na-hazardni-hre-S12888


Pokud chcete získat další informace o možnostech léčby závislosti na hazardu pro sebe nebo své blízké, můžete se obrátit na nejbližší adiktologickou ambulanci.

Bydlíte-li v Olomouci a okolí, budeme rádi, když využijete služby naší Adiktologické ambulance.

Použité zdroje:

Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost | 2020 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

Ministerstvo připravuje spuštění Rejstříku vyloučených osob | 2020 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.