Rád bych poděkoval MUDr.Bolkové za účinnou pomoc při řešení mého problému. Do adiktologické ambulance jsem se dostal spíše nedopatřením, při nesprávné interpretaci mých zdravotních obtíží ze strany mé lékařky. Dlouhodobé psychické problémy byly vyhodnoceny jako abstinenční příznaky. Společně s MUDr.Bolkovou jsme došli k odlišným závěrům a stanovení diagnosy. MUDr.Bolková mi doporučila psychiatrickou a psychologickou ambulanci ve Vojenské nemocnici Olomouc. Názor MUDr.Bolkové se zde potvrdil a byla nastavena potřebná medikace. Po dvou týdnech léčby mohu konstatovat, že se cítím skvěle a zcela jsem přestal, byť jen s občasným, pitím alkoholu. Ještě jednou velké díky MUDr.Bolkové za její laskavou péči a pomoc.

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.