Archiv autora: Eva Maierova

Omezení provozu

Milí příznivci naší ambulance, z důvodů Velikonoc bude ambulance od 19.4 do 22.4. uzavřena. Znovu nás můžete kontaktovat od 23.4.2019. Děkujeme za pochopení

Tým ambulance

Omezení provozu

Milí příznivci ambulance, v pátek 12.4.2019 bude ambulance zavřena, kontaktovat nás můžete přes telefon. Omlouváme se za případné komplikace.

Děkujeme za pochopení

Tým ambulance

Omezení provozu

Vážení příznivci naší ambulance, ve dnech 15/2 a 22/2 bude ambulance uzavřena. Omlouváme se za případné komplikace.

Děkujeme za pochopení

Film Závislosti

Žijeme v náročné době. Ze všech stran je vyvíjen tlak na výkon, budování a zachování společenské prestiže. Z různých médií můžeme mít pocit, že jsme srovnáváni s ideálem a že je potřeba s ním minimálně držet krok. Ale je také přirozené se někdy zastavit, odpočinout si, mít čas na sebe a své blízké. Často se stává, že se začne objevovat velká nerovnováha mezi povinnostmi a nároky a nedostatkem osobního  prostoru.

Vázne komunikace, mezi lidmi chybí blízkost a opravdový zájem, což může vést ke vzniku začarovaného kruhu. A východisko? Rychlou pomoc a krátkodobou úlevu mohou přinést drogy (např.  alkohol, tabák, léky) či hazardní hry, sázení, loterie, atd. Takové pravidelné, opakované, dlouhodobé užívání návykových látek či  jednání může vést ke vzniku závislosti, protože tito „pomocníci“ jsou velmi nebezpeční a nevyzpytatelní.

Film Závislosti byl vytvořen podle námětu pracovnice Adiktologické ambulance v Olomouci za laskavé spolupráce herců V. Křížové, M. Hanuše, N. Kubešové, A. Špánka, Alexeje Pyška (mluvené slovo). Finančně byl snímek podpořen Statutárním městem Olomouc.

Cílem tohoto krátkého videospotu je oslovit širokou veřejnost a upozornit na rizika plynoucí z užívání návykových látek a  provádění návykového chování a také nabídnout včasnou, odbornou pomoc, protože nikdo nemusí být na život se závislostí sám.

 

Odkaz na video

Klub abstinentů

Od ledna 2019 zakládá Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí Abstinenční klub pro dlouhodobě abstinující pacienty, kteří dříve navštěvovali terapeutickou skupinu pro látkové závislosti, tedy závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách.

Cílem klubu je setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů, kteří již absolvovali léčbu i doléčování, ale chtějí se i nadále setkávat a pracovat nejen na své abstinenci za terapeutické podpory týmu Adiktologické ambulance.

První setkání proběhne ve čtvrtek, 31.1.2019 v čase od 15:30 do 16:30 hodin v prostorách Adiktologické ambulance.

Frekvence setkávání dlouhodobě abstinujících pacientů bude 1x měsíčně, vždy poslední čtvrtek v měsíci od 15:30 do 16:30 – konkrétní termín Abstinenčního klubu naleznete zde na webových stránkách, v záložce Kalendář.

Michal Dlouhý podporuje léčbu závislých v Olomouci

V lednu 2019 vyšel v Olomouckých listech krátký článek, který čtenáře seznamuje s činností  Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí a zároveň informuje o spolupráci s Michalem Dlouhým, který se stal patronem pracovních sešitů a brožur pro pacienty.

Na konci článku je chybně uvedený kontakt na naše webové stránky. Správný web je zavislostiolomouc.cz.

Věříme, že redakce Olomouckých listů na naše upozornění zareaguje v příštím čísle a uvede mylnou informaci na pravou míru:)

Omezený provoz ambulance

Vážené pacientky, vážení pacienti, ambulance bude od 20.12.2018 až do 1.1.2019 uzavřena z důvodů vánočních svátku. Přejeme Vám hezké a klidné Vánoce a budeme se těšit na spolupráci s Vámi v roce 2019.

Tým ambulance