Omezení provozu ambulance

16.11.2021

Ambulance dne 26.11 bude otevřena pouze do 13:00 hod. Ve dnech 29.11 a 2.-3.12 bude toto tel.číslo nedostupné 774 425 001. Děkujeme …

Použití ochranných prostředků

04.11.2021

Vážené pacientky, vážení pacienti, milí zájemci o služby Adiktologické ambulance,  upozorňujeme na to, že dle aktuálního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády …

Studie zaměřená na nelegální drogy

22.03.2021

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) dne 18. března 2021 spouští další vlnu sběru dat Evropské on-line studie o …

Změna setkávání Abstinenčního klubu

04.02.2021

Milí současní členové Abstinenčního klubu, stejně jako případně milí zájemci o členství v Abstinenčním klubu, dáváme všem tímto na vědomí, že Abstinenční klub, …

Změna provozních hodin a ceníku od ledna 2021

03.12.2020

Vážení klienti, věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím: od ledna 2021 se mění provozní doba Adiktologické ambulance následovně: PO: 7:00 – 18:00ÚT: 7:00 …

Sponzorské dary

25.11.2020

Všem, kteří chtějí podpořit činnost naší Adiktologické ambulance, předem děkujeme. *) Způsobů, jak nám můžete pomoci formou peněžitého či nepeněžitého daru je …

Ochranná opatření v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19

18.09.2020

Vážení klienti, zájemci o službu, kolegové, věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím: vzhledem k nařízení vlády o ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a …

Změna času terapeutické skupiny pro blízké

16.09.2020

Vážení klienti, věnujte, prosím, pozornost následující informaci: od září 2020 se mění čas terapeutické skupiny pro blízké osoby závislých! Nově bude terapeutická …

Podpora pro osoby blízké závislých

01.02.2020

Řešíte nadměrné pití alkoholu, užívání jiných návykových látek či hazard u někoho Vám blízkého? Od srpna 2020 otevíráme pod vedením zkušené psycholožky …

Film Závislosti

07.02.2019

Žijeme v náročné době. Ze všech stran je vyvíjen tlak na výkon, budování a zachování společenské prestiže. Z různých médií můžeme mít …

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.