24.04.2023

Milí čtenáři, milé čtenářky, znáte pojem online poradenství či online terapie? V době „Covidové“ začaly být tyto termíny často skloňované, protože setkávání tváří tvář bylo zprvu zcela nemožné a později omezené četnými nařízeními Vlády ČR. Jelikož mnozí lidé díky vlastní zkušenosti zjistili, že online formy komunikace jsou výhodné, zájem o ně přetrvává i nadále.

V tomto článku bychom rádi představili pozitiva, které tento online svět může přinášet a následně stručně popsali i průběh online poradenství, které nabízí pracovníci naší adiktologické ambulance.

online terapie

Začněme tím, co online poradenství či online terapie vlastně je?

Jedná se o takové formy konzultací, které se odehrávají za pomoci internetu a online komunikačních technologií, jako jsou videohovory, chaty, e-maily nebo telefonní hovory.

Mezi největší přínosy online konzultací patří:

 • jejich flexibilita:
  – online poradenství či terapie mohou být realizovány kdekoliv, kde existuje funkční telefonní signál nebo připojení k internetu, což znamená, že se účastníci mohou připojit odkudkoliv, třeba z pohodlí svého domova, z práce, dovolené, z cest atd.
  – mohou probíhat v podstatě kdykoliv (na základě vzájemné dohody) – tedy i brzy ráno nebo naopak i později odpoledne či o víkendu, pokud se na tom domluví obě strany.
  – šetří čas, který by klient i terapeut/poradce strávili cestováním na terapeutické či poradenské schůzky.
 • dobrá dostupnost:
  – online konzultace mohou využít lidé, kteří by jinak obtížně získali přístup ke klasické terapii nebo poradenství. Toto se týká např. osob, které žijí v oblastech, kde nejsou k dispozici terapeutické ani poradenské služby; dále osob s omezenou pohyblivostí nebo osob, které žijí krátkodobě nebo dlouhodobě v zahraničí. Vzdálenost pobytu tedy nemusí být překážkou, abyste měli přístup ke kvalitní péči.
  – konzultace mohou být zachovány v případě nepříznivých, nenadálých, komplikujících okolností jako jsou např. povodně, bouře nebo pandemie, pobyty v nemocnici, které by jinak mohly přerušit soustavnou terapeutickou či poradenskou péči.
 • anonymita:
  – online konzultace probíhají zpravidla anonymně. Klient může vystupovat pouze pod svým křestním jménem nebo přezdívkou, kterou si sám zvolí. Anonymita může přispět k pocitu bezpečí, což umožní vyjadřovat se otevřeně o svých potížích.

Online konzultace nejsou vhodným řešením pro každého. Některým klientům mohou lépe vyhovovat tradiční formy spolupráce jako je individuální či skupinová terapie, anebo individuální/párové poradenství probíhající tváří v tvář. Někteří terapeuti/poradci kombinují dle potřeb a možností klasické osobní konzultace i online konzultace.

Online adiktologické poradenství Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí v Olomouci

Naše adiktologická ambulance nenabízí online terapie, ale „jen“ online JEDNORÁZOVÉ adiktologické poradenství. Pokud máte o tuto formu konzultace zájem, uvádíme základní informace k jejich průběhu:

Jednorázová adiktolologická ambulance je určena osobám nad 18 let věku, které prožívají obtížnou životní situaci týkající se problematiky závislosti. Klient je v průběhu konzultace anonymní =  nemusí (nebude-li sám chtít) sdělit své jméno, místo pobytu či jiné osobní údaje. Hovory nejsou nahrávány. Naši pracovníci vyslechnou situaci klienta a následně společně hledají možné kroky z obtížné životní situace. Cílem pracovníků je klienta podpořit, vyslechnout, předat informace a zklidnit emoce. Ambulance nabízí spojení přes: MS Teams, Skype, Whats App, Telefon.

Jak si může zájemce online terapie rezervovat?

Zájemce vyplní preferovaný termín, čas a formu konzultace přes objednávkový formulář umístěný na: Adiktologická poradna ONLINE – placené adiktologické konzultace (zavislostiolomouc.cz). Následně jej zkontaktuje pracovník ambulance, který termín i čas upřesní. Poté zájemce zaplatí převodem na účet stanovenou cenu za online konzultaci (ceník online konzultace nalezne na webu zde). Online konzultace proběhne až tehdy, když bude zřejmé, že platba ze strany zájemce skutečně proběhla.

U Skype a Whats App hovorů volá zájemce ve smluvený čas pracovníkovi ambulance. U MS Teams pracovník ambulance dle domluvy přizve zájemce k online konzultaci.

V případě telefonické konzultace platí zájemce za hovor dle tarifu jeho operátora. Na přerušený hovor nevolají pracovníci zpět.

Online konzultace jsou poskytovány ve všední dny, případně i o víkendu, vždy po předchozí domluvě a předchozí úhradě online konzultace.

Pracovníci se řídí dokumentem s názvem Práva a povinnosti zaměstnanců Adiktologické ambulance u online konzultací. Práva a povinností pacientů/klientů jsou závazná pro klienty online jednorázového adiktologického poradenství. Dokument je k dispozici na webových stránkách.

Pokud Vás online jednorázová adiktologická konzultace zaujala a máte zájem ji využít, můžete nás kontaktovat zde: Adiktologická poradna ONLINE – placené adiktologické konzultace (zavislostiolomouc.cz)

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Pracovníci Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí, Olomouc

Spíš inspirace než použitý zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace_v_kyberprostoru#Literatura

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.