30.01.2024

Nový rok bývá obvykle obdobím plným předsevzetí, změn a nových cílů, tak proč mezi ně nezařadit i téma odvykání kouření? V případě, že byste chtěli se začátkem nového roku začít odvykat od tabáku, máme pro vás několik užitečných tipů.

Odvykání kouření

Dostupné služby aneb na koho se mohu obrátit v případě, že bych o odvykání kouření uvažoval?

V případě, že jste motivovaní ke změně a dospějete k názoru, že chcete začít odvykat, je větší pravděpodobnost úspěchu v případě, že vyhledáte odbornou pomoc, než pokud se rozhodnete odvykat svépomocí. Ze začátku může jít pouze o jednorázovou konzultaci v rámci které vám budou předány základní informace o dostupných možnostech odvykání. Na základě této první konzultace se následně můžete se specialistou dohodnout, která varianta by pro vás byla nejpřijatelnější nebo které jste například v minulosti již vyzkoušeli a nefungovali. Vzhledem k různorodosti potřeb jednotlivých kuřáků a možností odvykání vzniklo v České republice několik center a služeb, které mohou kuřáci i jejich blízcí využít.

Centra pro závislé na tabáku

Od roku 2005 v ČR vznikaly centra pro závislé na tabáku při nemocnicích, zejména v rámci plicních, interních nebo kardiologických klinik. Právě tato centra jsou jednou z možností, kam lze odeslat či doporučit kuřáky, kteří chtějí s kouřením přestat.

Jako příklad můžeme uvést Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN v Praze. V případě, že se kuřák rozhodne s kouřením přestat, je pozván na vstupní návštěvu,  během které absolvuje základní vyšetření a bude mu stanovena míra závislosti na tabáku. Důležitým vyšetřením je měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, včetně stanovení míry procentuálního zastoupení karbonylhemoglobinu (tzn. počet červených krvinek zablokovaných CO), čímž lze odhadnout intenzitu kouření každého jedince. Pokud se kuřák rozhodne, že si skutečně přeje přestat kouřit a bude souhlasit s plánem léčby, může se objednat na vstupní návštěvu, na které bude edukován v oblasti závislosti a na které již začne s odborníkem plánovat konkrétní léčebné kroky. Na webových stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku lze najít podrobný seznam všech center, které se na léčbou závislosti na tabáku specializují.

Centra odvykání kouření v lékárnách

V případě, že není v blízkosti vašeho bydliště žádné centrum pro závislé na tabáku, lze jako alternativu zvolit poradenství v některých lékárnách. Označené lékárny mají ve svých řadách odborníky, kteří absolvovali garantovaný kurz České lékárnické komory s názvem Odvykání kouření v lékárnách. Vyškolený odborník by vás měl seznámit s dostupnými možnostmi léčby, vytvořit s vámi individuální plán léčby a v případě zájmu o farmakoterapii či náhradní nikotinovou terapii vám vysvětlit fungování a užívání jednotlivých přípravků. Lékárny, které tyto služby nabízejí, jsou označeny speciálním logem. Seznam všech lékáren nabízející poradenství v oblasti odvykání kouření, včetně dostupné adresy a kontaktů, najdete na webových stránkách České lékárnické komory.   

Adiktologické ambulance

Adiktologické ambulance vznikly v rámci rozvoje adiktologických služeb jako další alternativa k již existujícím službám, které se zabývají cíleně léčbou závislostí. Ambulantní léčba a poradenství mají za cíl zlepšení somatického a psychického stavu, sociální situace a změnu životního stylu klienta. Typicky jsou tyto služby poskytovány v multidisciplinárních ambulantních programech a centrech s prvky case managementu. Cílovou skupinu představují klienti v různé fázi závislostního chování.

Adiktologické ambulance nejsou úzce specializovány pouze na závislost na tabáku, ale na široké spektrum závislostního chování. Neznamená to však, že by zde kuřák nemohl podstoupit odvykací léčbu, právě naopak. V adiktologických ambulancích pracují zejména adiktologové, kteří se na oblast závislostí specializují a dokáží kuřákovi poskytnout právě psychobehaviorální intervenci a terapii, která je v léčbě závislosti na tabáku podstatná. Jednotlivé adiktologické ambulance a další služby můžete najít na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Národní linka pro odvykání kouření

Česká linka pro odvykání kouření vznikla v roce 2005 a hlavním cílem linky bylo poskytovat kuřákům relevantní a kvalitní informace nejen v oblasti odvykání kouření, ale i užívání tabáku. Tato služba byla původně zřizována Českou koalicí proti tabáku a byla poskytována bezplatně.

Dnes tato služba nese název Národní linka pro odvykání kouření a je dostupná na telefonním čísle 800 350 000. Služba je poskytována bezplatně, od pondělí do pátku v čase od 10:00 do 18:00 hodin. Linka je určena pro všechny občany ČR starších 15 let, kteří chtějí nebo zvažují odvykání kouření, nebo se chtějí pouze poradit, když mají například kuřáka v rodině. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Národní linky pro odvykání kouření.

Mobilní aplikace

V současné době existuje již několik mobilních aplikací, které pomáhají kuřákům s odvykáním. Mobilní aplikace je vhodná pro uživatele, kteří se orientují v online prostoru a rádi by měli svého virtuálního pomocníka neustále při sobě. Na webových stránkách společnosti pro léčbu závislosti na tabáku najdete tyto aplikace přímo dostupné ke stažení. 

Novinkou v této oblasti je mobilní aplikace Adiquit, kterou vytvořila nadace Vodafone ve spolupráci s odborníky a která je kuřákům dostupná 24 hodin denně. První 4 dny má kuřák možnost si vyzkoušet mobilní aplikaci zdarma, následně si ji uživatel platí. Adiquit nabízí 4měsíční interaktivní terapii pod vedením online adiktologa, se kterým jste denně několik minut v kontaktu a který dokáže pružně reagovat při akutní potřebě zapálit si cigaretu. Aplikace byla vyvinuta předními odborníky na léčbu závislostí z univerzit v Norsku, USA a České republice. Kontrolní studie prokázaly, že pravděpodobnost úspěchu při odvykání s Adiquitem je asi 6x vyšší než při pokusech bez odborné pomoci.

 

Chcete přestat kouřit?

Kromě standardních terapií v naší Adiktologické ambulanci nabízíme i možnost online konzultace odvykání kouření z pohodlí vašeho domova

Dostupné informace najdete na těchto internetových stránkách nebo v této literatuře:

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.