04.10.2023

Milí čtenáři,

v minulosti jste si na našem blogu mohli přečíst článek věnovaný skupinové psychoterapii. V dnešním příspěvku se chceme zaměřit na takzvané svépomocné skupiny.

V dnešním uspěchaném světě se mnoho lidí potýká s různými obtížemi a výzvami. Svépomocné skupiny vznikly jako prostor, kde mohou jednotlivci sdílet své zkušenosti, nalézt podporu a společenství lidí, kteří procházejí podobnými situacemi.

Svépomocné skupiny

Co jsou svépomocné skupiny?

Svépomocné skupiny jsou dobrovolné shromáždění jednotlivců, kteří se sdružují za účelem vzájemné pomoci, podpory a sdílení svých zkušeností, příběhů, emocí či strategií používaných při řešení problémů. Členy dané skupiny mohou spojovat různá témata, jako například závislosti, duševní zdraví, péče o nemocné členy rodiny, traumata, onemocnění. Docházení do svépomocné skupiny může přispět k emocionálnímu uzdravení členů a získání nových perspektiv, dovedností a zdrojů. Typické svépomocné skupiny nevede zpravidla odborník mající kvalifikaci získanou institucionalizovaným studiem v dané problematice. Jedná se většinou o „odborníky vyučené životem“ – vycházející z vlastních životních zkušeností.

Funkce svépomocných skupin

  • Poskytnutí podpory: Členové skupiny se navzájem podporují emocionálně. Přináší prostor pro otevřenou, chápající komunikaci.
  • Sdílení zkušeností, emocí: Sdílení osobních příběhů umožňuje členům pochopit, že nejsou sami a že jejich problémy nejsou izolované. To může vést k osvícení a poznání nových způsobů řešení.
  • Motivace: Vzájemná povzbuzování a sdílení úspěchů mohou posílit motivaci členů pracovat na svém uzdravení či zvládání obtíží.
  • Zajištění bezpečného prostoru: Poskytují bezpečné, akceptující prostředí, kde mohou členové být sami sebou bez ohledu na potíže, které mají.

Přínosy členství ve svépomocných skupinách

Účast ve svépomocných skupinách může působit pozitivně na duševní a emocionální zdraví účastníků. Konkrétně se může jednat o snížení pocitu osamělosti, zlepšení sebeúcty, zvýšení sebevědomí, získání nových nástrojů pro řešení problémů a naučení se novým způsobům zvládání stresu, utváření nových kontaktů a podpůrných vazeb.

Svépomocné skupiny mohou být cenným zdrojem podpory pro ty, kteří čelí životním výzvám a obtížím. Společenství, sdílení zkušeností a emocionální podpora, které tyto skupiny nabízejí, mohou hrát klíčovou roli v procesu uzdravení a zlepšení kvality života.

Asi nejznámější svépomocnou skupinou jsou Anonymní alkoholici, kteří pracují na principech 12-ti kroků. Mezi další známé svépomocné skupiny řadíme Anonymní narkomany, Anonymní gamblery nebo AL-Anon/Alateen (sdružení příbuzných a přátel osob závislých na alkoholu).

V naší Adiktologické ambulanci svépomocné skupiny v klasickém slova smyslu nenajdete. V ambulanci probíhají adiktologické terapeutické skupiny vedené adiktology s dlouhodobou praxí v oboru. V současné době se jedná o tři různé terapeutické skupiny. Konkrétně mohou zájemci za splnění stanovených podmínek docházet do:

  1. terapeutické skupiny určené pro pacienty, kteří už nějakou dobu abstinují od návykových látek nebo hazardu a chtějí si abstinenci udržet i nadále – jedná se tedy o skupinu zaměřenou na doléčování látkových či nelátkových závislostí;
  2. terapeutické skupiny vytvořené pro pacienty, kteří jsou v počáteční fázi léčby, jejichž cílem je dosažení abstinence;  
  3. terapeutické skupiny pro rodinné příslušníky a další blízké osoby závislých.

Máte-li zájem o vstup do některé z uváděných terapeutických skupin, neváhejte nás kontaktovat. Přínos skupinové psychoterapie je nezpochybnitelný. Přijďte si ho zažít na vlastní kůži.

 

Potřebujete pomocnou ruku?

Kromě standardních terapií v naší Adiktologické ambulanci nabízíme i možnost online konzultace z pohodlí vašeho domova

Použité zdroje:

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.