22.02.2024

Ne každý je hned od začátku odhodlaný s kouřením přestat úplně. Pro ty z vás, pro které je odvykání kouření prozatím příliš velký krok, mohou zkusit další výrobky, které se na trhu objevují a které vaši závislost sice nevyřeší, ale jsou méně škodlivou alternativou oproti klasickým cigaretám, ale! Jakákoliv náhrada za cigarety NENÍ BEZRIZIKOVÝM PRODUKTEM A VZNIKÁ NA NICH PSYCHICKÁ A I FYZICKÁ ZÁVISLOST NA NIKOTINU.

Náhrada za cigarety

Alternativní tabákové a nikotinové výrobky a jejich vliv na zdraví v porovnání s kouřením

Kromě cigaret a dalších tabákových produktů, které jsou určeny ke kouření, existuje dnes na trhu také řada alternativních výrobků, které obsahují nikotin, ale nedochází u nich ke spalování tabáku. Tyto alternativy můžeme pro přehlednost rozdělit na výrobky určené k inhalaci aerosolu a tabákové výrobky s jiným způsobem aplikace. Níže si uvedeme několik příkladů.

Elektronické cigarety

Elektronické cigarety jsou zařízení, která místo tabáku zahřívají tekutou náplň s obsahem nebo bez obsahu nikotinu (e-liquid), čímž vytváří aerosol neboli páru, která připomíná klasický cigaretový kouř. Hlavní složky těchto náplní tvoří nižší alkoholy (glycerol a propylenglykol). Prodávané náplně mají různé poměry těchto složek podle požadovaného účinku, jsou ochucené různými příchutěmi a většinou obsahují také nikotin v různé chemické formě a v rozdílných koncentracích.

Systematický přehled studií o škodlivosti elektronických cigaret na základě jejich emisí dokazuje, že celoživotní riziko zhoubných novotvarů je u kuřáků elektronických cigaret až 200krát nižší než u těch, kteří kouří klasické cigarety. Relativní rizika u kardiovaskulárních a respiračních onemocnění nebyla kvalifikována, ale jsou pravděpodobně také významně nižší v porovnání s cigaretami. Míra vystavení se některým látkám, které dráždí dýchací cesty (např. akrolein) je naopak srovnatelná jako u kouření klasických cigaret.

Jednou z nejčastěji zmiňovaných obav související s riziky a užíváním e-cigaret je obava ze zdravotně škodlivých příchutí. Nejčastěji bývá zmiňován diacetyl, který je obsažený v některých příchutích a jeho vliv na vznik konstruktivní bronchiolitidy. V minulosti byla tato látka detekována v některých příchutích e-cigaret, ale ve stokrát nižší koncentraci, než jak je tomu v cigaretovém kouři.

Stejně tak obsah nitrosaminů a dusičnanů, které obsahují tabákové příchutě liquidů e-cigaret je výrazně nižší než u běžných cigaret. Chemický profil kapaliny a aerosolu e-cigaret je celkově podstatně méně škodlivý ve srovnání s tabákovými cigaretami pro řadu potenciálně toxických sloučenin, kam patří kromě již zmíněných dále fenoly, dusičnany, polycyklické aromatické uhlovodíky, aromatické aminy a oxid uhelnatý.

Zahřívané tabákové výrobky

Zahřívané tabákové výrobky (Heated Tobacco Products) také vytváří aerosol zahříváním směsi na bázi propylenglykolu nebo glycerolu, rozdíl je však v tom, že tato směs obsahuje tabák a další látky, které se nachází v krátké tyčince připomínající vzhled cigarety. V ČR jsou aktuálně k dispozici 3 značky těchto výrobků – IQOS, Glo a Pulze. Jedna náplň obsahuje 0,3 – 0,7 mg nikotinu, což je poloviční až stejné množství, které se do těla dostane při vykouření 1 klasické cigarety.

Podle systematického přehledu zahraničních studií, které se zabývaly rizikovostí zahřívaných tabákových výrobků, jsou jejich uživatelé vystaveni o 40-90 % nižším dávkám karcinogenům a toxinům než kuřáci hořlavého tabáku.

Jedna ze zahraničních klinických studií zkoumala rozdíly mezi exkuřáky, stávajícími kuřáky cigaret a kuřáky, kteří přešli na zahřívané tabákové výrobky. Účastníci studie byli sledováni po dobu 180 dnů od doby kdy vyměnili cigarety za zahřívaný tabák. Hladina biomarkerů expozice (tzn. vyšetření škodliviny nebo jejich metabolitů přímo v organismu z analýzy krve nebo moči) včetně závažných karcinogenů byla u uživatelů zahřívaného tabáku srovnatelná s naměřenými výsledky u kontrolní skupiny bývalých kuřáků.

Srovnávací studie, která zkoumala různé značky a produkty zahřívaného tabáku, také uvedla, že i pasivní expozice aerosolu ze zahřívaného tabáku ve vnitřních prostorách je významně nižší a představuje menší riziko než u klasických cigaret.

Orální tabák

Orální tabák představuje vlhčenou směs mletých tabákových listů a různých aditiv. Existuje ve formě porcovaných sáčků nebo volně bez jakýchkoliv obalů. Uživatel si vloží porcovaný tabák mezi dáseň a ret, kde se nikotin vstřebává sliznicí. Uvádění orálního tabáku na trh je v EU s výjimkou Švédska zakázán, existují však výrobky, které jsou k dispozici ve formě jemně řezaného tabáku v malých porcovaných sáčcích, u kterých není zřejmé, zda do kategorie orálního tabáku spadají. Tyto výrobky jsou totiž s různými příchutěmi nebo i bez příchutě dostupné i na trhu ČR. 

Nejznámějším představitelem orálního tabáku je snus, které pochází ze Švédska. Specificky se liší od jiných forem tabáku tím, že je během výroby tepelně pasterizován a chlazen během skladování, a díky tomu obsahuje nižší koncentraci tabákově specifických nitrosaminů a z toho důvodu je také méně rizikový.

Jedna ze zahraničních studií popisuje, že orální tabák s nízkým obsahem nitrosaminů (snus) představuje ve srovnání s kouřením cigaret 10krát nižší zdravotní rizika a nezpůsobuje tak významné dopady na zdraví v dlouhodobé perspektivě. Ukazuje se, že široce rozšířené užívání snusu ve Švédsku je spojeno s nejnižší prevalencí kouření v Evropě a zároveň také nejnižší mortalitou v důsledku kouření v porovnání s jinými evropskými zeměmi.

Švédsko je v současnosti jednou ze zemí s nejnižším výskytem zhoubného novotvaru plic a dalších chorob souvisejících s užíváním tabáku ve světě.

Nikotinové sáčky

Nikotinové sáčky jsou relativně novou kategorií výrobků, které obsahují nikotin bez přítomnosti tabáku. Jsou to porcované sáčky, ale na rozdíl od mletého nebo řezaného tabáku jsou naplněny směsí, která obsahuje nikotin. Stejně jako u žvýkacího tabáku se tyto sáčky umisťují mezi horní ret a dáseň, aby se nikotin dostal přes ústní sliznici. Jednotlivé sáčky jsou vyrobeny z propustných viskózových vláken obsahující specifickou náplň složenou z vody a specifické mikrokrystalické celulózy. V této náplni jsou obsaženy další přísady – nikotin, příchutě, zahušťovadlo a stabilizátor, sůl, sladidla a látky upravující pH, aby se nikotin rychleji vstřebával. Nikotinové sáčky jsou dostupné v různých příchutích a obsahují různé množství nikotinu, většinou 2–24mg nikotinu/gram.

Vědeckých informací o míře rizika u nikotinových sáčků je zatím poměrně málo, ale z dostupných údajů je zřejmé, že jsou méně škodlivé než orální tabák a že mohou být také účinnou pomůckou při odvykání kouření. Rizikem u těchto výrobků může být udržování duálního nebo situačního užívání nebo užívání produktů osobami, které na nikotinu zatím nejsou závislé včetně dětí. Média totiž cílí svými reklamami hlavně na mladou populaci a děti svým atraktivním vzhledem a různými příchutěmi, které jsou pro děti atraktivní. 


Náhrada za cigarety – shrnutí

Dosavadní poznatky zaměřené na alternativní tabákové a nikotinové produkty dokládají výrazně nižší škodlivost těchto produktů v porovnání s kouřením tabáku. S výjimkou snusu, který se ve Švédsku užívá již desítky let, však existuje stále velmi málo studií, které by poskytovaly další informace o dlouhodobých zdravotních rizicích. Je nutné vzít v úvahu i fakt, že některé z již proběhlých studií, jsou financovány průmyslem obecně i přímo tabákovým průmyslem.

 

Chcete přestat kouřit?

Kromě standardních terapií odvykání kouření v naší Adiktologické ambulanci nabízíme i možnost online konzultace odvykání kouření z pohodlí vašeho domova

Dostupné informace najdete na těchto internetových stránkách nebo v této literatuře:

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.