Nespavost aneb jak snadno vzniká závislost na lécích na spaní

06.04.2022

Poruchy spánku jsou v dnešní době častým problémem. Dle výzkumů trpí chronickou poruchou spánku 10-15% populace, jednorázově se s nespavostí setkal každý …


Závislost na lécích

16.03.2022

       Cílem tohoto článku je čtenáře jednoduše seznámit s rizikem užívání návykových léků. Vycházíme z předpokladu, že o závislosti na …


Film Závislosti

07.02.2019

Žijeme v náročné době. Ze všech stran je vyvíjen tlak na výkon, budování a zachování společenské prestiže. Z různých médií můžeme mít …

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.